Đăng ký | Đăng nhập

Hãy nhập email và tên của bạn để bắt đầu

Email

Tên của bạn

Dia Nam Corp


Tên đăng nhập


Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đặt quảng cáo :0123456789
Dian Nam Slogan

Mẫu số 04/NTNN: Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (dành cho nhà thầu nước ngoài trực tiếp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế)

Đăng : 23/03/2020 10:45 AM

 

 
   

Mẫu số:04/NTNN

(Ban hành kèm theo Thông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính)


CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

(Dành cho nhà thầu nước ngoài trực tiếp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ %  trên doanh thu tính thuế)

[01]  Kỳ tính thuế:  Từ ngày................đến ngày..................

[02]  Lần đầu   [    ]                            [03] Bổ sung lần thứ    [    ]    

[04] Tên người nộp thuế:……………………………………………………………………………………………

[05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[06] Địa chỉ : …………………………       [07] Quận/huyện:  ……………………………………        [08] Tỉnh/thành phố: ………………

[09] Điện thoại: …………………………   [10] Fax: …………………………………………….          [11] E-mail: ………………………

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): …………………………………………………………………………………………………………

[13] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[14] Địa chỉ : ……………………………… [15] Quận/huyện: …………………………………….......  [16] Tỉnh/thành phố: ……………

[17] Điện thoại: …………………………… [18] Fax: ……………………………….............................. [19] E-mail: ………………………

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số.................................................ngày......................................................................................................................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Kê khai

Quyết toán

Ghi chú

 

1

Giá trị hợp đồng

 

 

 

 

  2

Giá trị phần việc nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện được trừ (nếu có)

 

 

 

Trường hợp có nhiều Nhà thầu phụ Việt Nam thì lập bảng kê chi tiết đối với từng Nhà thầu phụ Việt Nam.

3

Doanh thu tính thuế (3)=(1)-(2)

 

 

 

 

4

Số thuế TNDN phải nộp

 

 

 

 

5

Số thuế đã nộp của nhà thầu nước ngoài

 

 

 

 

6

Số thuế nhà thầu nước ngoài nộp thừa/thiếu (6)=(4)-(5)

 

 

 

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

          Ngày .......tháng …....năm …....

               NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

                ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                       Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu

 

Tập tin đính kèm:

Mau_so_04_NTNN.doc

Bài viết khác

.

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG      Liên hệ công ty

  ĐẠI LÝ THUẾ ĐỊA NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA NAM

  Trụ sở: Số 525B Lạc Long Quân - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - TP. Hà Nội

  TỔNG ĐÀI TƯ VẤN: 1900 6243

  Điện thoại: (+84) 4 3787 8282 - Fax: (+84) 4 3787 8282

  Email: info@dianam.vn - hotro@dianam.vn

  Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101592377 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp

  Giấy xác nhận về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế số: 50936/XN-CT-HTr ngày 20/12/2013

  Bản quyền thuộc Công ty cổ phần thương mại Địa Nam © 2015

  Yêu cầu ghi rõ nguồn "thue.dianam.vn" khi xuất bản tin tức từ trang web.

   

  DMCA.com Protection Status
  Đặt quảng cáo :0123456789