Đăng ký | Đăng nhập

Hãy nhập email và tên của bạn để bắt đầu

Email

Tên của bạn

Dia Nam Corp


Tên đăng nhập


Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đặt quảng cáo :0123456789
Dian Nam Slogan

Điều chỉnh báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Đăng : 08/01/2018 04:57 PM

 

ĐIỀU CHỈNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN  Cách điều chỉnh báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị sai sót Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sai thì bạn làm như sau: Báo cáo tình hình sd hóa đơn của Quý nào bị sai sót, nhầm lẫn thì bạn làm lại cho đúng & nộp lại. Hồ sơ nộp lại Báo cáo tình hình sử dụng Hóa Đơn sai gồm : 1. Báo cáo tình hình sử dụng Hóa Đơn đúng (giống như nộp lần đầu) 2. Bản gốc Báo cáo tình hình sử dụng Hóa Đơn sai ( để Cơ quan Thuế đối chiếu) / hoặc bản photo để nộp cho Cơ quan Thuế ( Cái này tùy vào yêu cầu của từng Cơ quan thuế khác nhau.) 3. Công văn giải trình sai sót.  Quy định của Pháp luật về nộp lại báo cáo sử dụng hóa đơn Căn cứ Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về xừ lý đối với hóa đơn đã lập: “Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đon lập sai.” Căn cứ Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản Lý thuế (có hiệu lực từ ngày 20/12/2013): “Khai bổ sung hồ sơ khai thuế a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Đối với loại thuế có kỳ quyết toán thuế năm: Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế tạm nộp của tháng, quý có sai sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết loán thuế.năm. Trường hợp hồ sơ khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế năm làm giảm số thuế phải nộp nếu cần xác định lại số thuế phải nộp của tháng, quý thì khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý và tính lại tiền chậm nộp (nếu có). Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh: Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót nhưng không liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định. Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ đã kiểm tra, thanh tra nhưng không thuộc phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định. Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra dẫn đến phát sinh tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế đã được hoàn, giảm số thuế được khấu trừ, giảm số thuế đã nộp thừa thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và bị xử lý theo quy định như đối với trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh ừa phát hiện. Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đă ban hành kết luận, quyết định xừ lý về thuế liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ thì người nộp thuế thực hiện khai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền (người nộp thuế không phải lập hồ sơ khai bổ sung).” Theo quy định tại khoản 7 Điều 3, Nghị định 49/2016/NĐ-CP Nộp lại báo cáo hóa đơn có bị phạt? Theo quy định tại khoản 7 Điều 3, Nghị định 49/2016/NĐ-CP: 7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 4 điều 40 về hành vi lập, gửi thông báo, báo cáo (trừ thông báo phát hành hoá đơn) như sau: Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi: Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo theo quy định gửi cơ quan thuế (trừ thông báo phát hành hóa đơn). Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị phạt tiền”. Dựa vào các quy định trên, trong trường hơp doanh nghiệp kê khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị sai, nhưng không phát sinh nghĩa vụ thuế phải nộp hoặc trước thời điểm cơ quan thuế thanh tra kiểm tra hoặc phát hiện ra sai sót thì doanh nghiệp sẽ không bị phạt hành chính. Hãy liên hệ ngay với Đại lý Thuế Địa Nam để được tư vấn miễn phí về các vấn đề liên quan đến điều chỉnh báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Đến với Đại lý Thuế Địa Nam và đón nhận chìa khóa thành công ngay từ bước khởi đầu!   SỰ THÀNH CÔNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀ NIỀM VUI VÀ ĐỘNG LỰC CỦA CHÚNG TÔI! HOTLINE: 0946.978.282 Đại lý Thuế Địa Nam Địa chỉ: 525 Lạc Long Quân, P.Xuân La, Q.Tây Hồ Điện thoại: (+84) 4 3787 8822 Fax: (+84) 4 3787 8282 Email: info@dianam.vn - hotro@dianam.vn
 

Cách điều chỉnh  báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị sai sót

 

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sai thì bạn làm như sau:

 

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của Quý nào bị sai sót, nhầm lẫn thì bạn làm lại cho đúng & nộp lại.

 

Hồ sơ nộp lại Báo cáo tình hình sử dụng Hóa Đơn sai gồm :

 

1. Báo cáo tình hình sử dụng Hóa Đơn đúng (giống như nộp lần đầu)

 

2. Bản gốc Báo cáo tình hình sử dụng Hóa Đơn sai ( để Cơ quan Thuế đối chiếu) / hoặc bản photo để nộp cho Cơ quan Thuế ( Cái này tùy vào yêu cầu của từng Cơ quan thuế khác nhau.)

 

3. Công văn giải trình sai sót.

 

Quy định của Pháp luật về nộp lại báo cáo sử dụng hóa đơn

 

Căn cứ Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về xừ lý đối với hóa đơn đã lập:

 

“Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đon lập sai.”

 

Căn cứ Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản Lý thuế (có hiệu lực từ ngày 20/12/2013):

 

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

 

a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

 

Đối với loại thuế có kỳ quyết toán thuế năm: Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế tạm nộp của tháng, quý có sai sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết loán thuế năm. Trường hợp hồ sơ khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế năm làm giảm số thuế phải nộp nếu cần xác định lại số thuế phải nộp của tháng, quý thì khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý và tính lại tiền chậm nộp (nếu có).

 

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh:

 

Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót nhưng không liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

 

Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ đã kiểm tra, thanh tra nhưng không thuộc phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

 

Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra dẫn đến phát sinh tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế đã được hoàn, giảm số thuế được khấu trừ, giảm số thuế đã nộp thừa thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và bị xử lý theo quy định như đối với trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh ừa phát hiện.

 

Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đă ban hành kết luận, quyết định xừ lý về thuế liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ thì người nộp thuế thực hiện khai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền (người nộp thuế không phải lập hồ sơ khai bổ sung).”

 

Theo quy định tại khoản 7 Điều 3, Nghị định 49/2016/NĐ-CP

 

Nộp lại báo cáo hóa đơn có bị phạt?

 

Theo quy định tại khoản 7 Điều 3, Nghị định 49/2016/NĐ-CP:

 

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 4 điều 40 về hành vi lập, gửi thông báo, báo cáo (trừ thông báo phát hành hoá đơn) như sau:

 

Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi:

 

Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo theo quy định gửi cơ quan thuế (trừ thông báo phát hành hóa đơn).

Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị phạt tiền”.

 

Dựa vào các quy định trên, trong trường hơp doanh nghiệp kê khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị sai, nhưng không phát sinh nghĩa vụ thuế phải nộp hoặc trước thời điểm cơ quan thuế thanh tra kiểm tra hoặc phát hiện ra sai sót thì doanh nghiệp sẽ không bị phạt hành chính.

 

Hãy liên hệ ngay với Đại lý Thuế Địa Nam để được tư vấn miễn phí về các vấn đề liên quan đến điều chỉnh báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

 

Đến với Đại lý Thuế Địa Nam và đón nhận chìa khóa thành công ngay từ bước khởi đầu!

 

đại lý thuế địa nam cung cấp dịch vụ thuế kế toán uy tín

 

SỰ THÀNH CÔNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀ NIỀM VUI VÀ ĐỘNG LỰC CỦA CHÚNG TÔI!

đại lý thuế địa nam cung cấp dịch vụ thuế kế toán

HOTLINE: 0946.978.282

Đại lý Thuế Địa Nam

Địa chỉ: 525 Lạc Long Quân, P.Xuân La, Q.Tây Hồ

Điện thoại: (+84) 4 3787 8822

Fax: (+84) 4 3787 8282
Email: info@dianam.vn - hotro@dianam.vn

 

Bài viết khác

.

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG      Liên hệ công ty

  ĐẠI LÝ THUẾ ĐỊA NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA NAM
  Trụ sở: số 525 Lạc Long Quân - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - TP. Hà Nội
  Điện thoại: (+84) 4 3787 8822 - Fax: (+84) 4 3787 8282
  Email: info@dianam.vn - hotro@dianam.vn
  Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101592377 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp
  Giấy xác nhận về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế số: 50936/XN-CT-HTr ngày 20/12/2013
  Bản quyền thuộc Công ty cổ phần thương mại Địa Nam © 2015
  Yêu cầu ghi rõ nguồn "thue.dianam.vn" khi xuất bản tin tức từ trang web.

  DMCA.com Protection Status
  Đặt quảng cáo :0123456789