Đăng ký | Đăng nhập

Hãy nhập email và tên của bạn để bắt đầu

Email

Tên của bạn

Dia Nam Corp


Tên đăng nhập


Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đặt quảng cáo :0123456789
Dian Nam Slogan

Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi theo QĐ48

Đăng : 23/04/2015 11:29 AM

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 01 - BH

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của bộ trưởng BTC)

BẢNG THANH TOÁN HÀNG ĐẠI LÝ KÝ GỬI

Ngày ...tháng ...năm ... Quyển số: ..............

Số: ............................

Nợ: ...........................

Có: ...........................

Căn cứ hợp đồng số: ......ngày ...tháng ...năm ...về việc bán hàng đại lý (ký gửi).

Chúng tôi gồm:

- Ông/Bà ...........................................Chức vụ...........................................

Đại diện.....................................................có hàng đại lý (ký gửi)

- Ông/Bà ...........................................Chức vụ...........................................

Đại diện.....................................................................................................

- Ông/Bà ...........................................Chức vụ...........................................

Đại diện.....................................................nhận bán hàng đại lý (ký gửi)

- Ông/Bà ...........................................Chức vụ..........................................

Đại diện....................................................................................................................

I- Thanh, quyết toán số hàng đại lý từ ngày .../.../ ... đến ngày .../ .../ như sau:

Số TT

Tên, quy cách, phẩm chất sản phẩm( hàng hóa)

Đơn vị tính

Số lượng tồn đầu kỳ

Số lượngnhận trong kỳ

Tổng số

Số hàng đã bán

trong kỳ

Số lượng tồn cuối kỳ

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

A

B

C

1

2

3= 1+2

4

5

6

7= 3- 4

                   
 

Cộng

               

II- Số tiền còn nợ của các kỳ trước: ..........................................................................

III- Số tiền phải thanh toán đến kỳ này: (III = II + Cột 6)

IV- Số tiền được nhận lại: .......................................................................................

+ Hoa hồng: ..........................................................................................................

+ Thuế nộp hộ: ......................................................................................................

+ Chi phí (nếu có): .................................................................................................

+ ..........................................................................................................................

V- Số tiền thanh toán kỳ này:

+ Tiền mặt: ...........................................................................................................

+ Séc: ..................................................................................................................

VI- Số tiền nợ còn lại (VI = III – IV – V)

* Ghi chú: .............................................................................................................

Giám đốc đơn vị gửi

hàng đại lý

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Người lập bảng

thanh toán

(Ký, họ tên)

Giám đốc đơn vị

nhận hàng bán đại lý

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng đơn vị gửi

hàng đại lý(ký gửi)

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng đơn vị nhận

bán hàng đại lý

(Ký, họ tên)

 


Bài viết khác

.

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG      Liên hệ công ty

  ĐẠI LÝ THUẾ ĐỊA NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA NAM
  Trụ sở: số 525 Lạc Long Quân - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - TP. Hà Nội
  Điện thoại: (+84) 4 3787 8822 - Fax: (+84) 4 3787 8282
  Email: info@dianam.vn - hotro@dianam.vn
  Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101592377 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp
  Giấy xác nhận về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế số: 50936/XN-CT-HTr ngày 20/12/2013
  Bản quyền thuộc Công ty cổ phần thương mại Địa Nam © 2015
  Yêu cầu ghi rõ nguồn "thue.dianam.vn" khi xuất bản tin tức từ trang web.

  DMCA.com Protection Status
  Đặt quảng cáo :0123456789