Đăng ký | Đăng nhập

Hãy nhập email và tên của bạn để bắt đầu

Email

Tên của bạn

Dia Nam Corp


Tên đăng nhập


Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đặt quảng cáo :0123456789
Dian Nam Slogan

Mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính

Đăng : 26/12/2016 04:43 PM

CÔNG TY ……………………

Số: …/CV/2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                Hà Nội, ngày … tháng … năm 2016

    CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v: Gộp báo cáo tài chính năm 2016 vào năm 2017) 

Kính gửiCỤC THUẾ HÀ NỘI 

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY ………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở        : …………………………………………………………………….

Mã số thuế            :  …………………………………………………………………….

Người đại diện PL:  …………………………………………………………………….

Chức danh: ……………………………………………………………………………..

Ngành nghề kinh doanh chính: …………………………………………………………

Căn cứ:

-   Mục 4 điều 13 Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 quy định về kỳ kế toán.

-  Khoản 3 Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về kỳ tính thuế cho phép doanh nghiệp cộng kỳ tính thuế vào năm tiếp theo.

Do cơ sở kinh doanh của chúng tôi mới thành lập từ ngày …/10/2016, và tính đến thời điểm cuối cùng của kỳ báo 31/12/2016 có thời gian ngắn hơn chín mươi ngày. Vì vậy Doanh nghiệp chúng tôi làm công văn này thông báo cho Cục Thuế biết về việc Công ty sẽ thực hiện gộp báo cáo tài chính của năm 2016 vào báo cáo tài chính năm 2017.

Doanh nghiệp chúng tôi xin cam kết thực hiện báo cáo năm tài chính năm 2017 với đầy đủ và chính xác số liệu của cả hai năm như đã thông báo trên.

Trân trọng thông báo!

CÔNG TY................................

(Ký và đóng dấu đầy đủ)

Xem thêm: 

Trường hợp nào doanh nghiệp được gộp báo cáo tài chính?

Tập tin đính kèm:

Mau cong van gop bao cao tai chinh_Thuedianam.docx

Bài viết khác

.

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG      Liên hệ công ty

  ĐẠI LÝ THUẾ ĐỊA NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA NAM
  Trụ sở: số 525 Lạc Long Quân - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - TP. Hà Nội
  Điện thoại: (+84) 4 3787 8822 - Fax: (+84) 4 3787 8282
  Email: info@dianam.vn - hotro@dianam.vn
  Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101592377 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp
  Giấy xác nhận về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế số: 50936/XN-CT-HTr ngày 20/12/2013
  Bản quyền thuộc Công ty cổ phần thương mại Địa Nam © 2015
  Yêu cầu ghi rõ nguồn "thue.dianam.vn" khi xuất bản tin tức từ trang web.

  DMCA.com Protection Status
  Đặt quảng cáo :0123456789