Đăng ký | Đăng nhập

Hãy nhập email và tên của bạn để bắt đầu

Email

Tên của bạn

Dia Nam Corp


Tên đăng nhập


Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đặt quảng cáo :0123456789
Dian Nam Slogan

Mẫu Biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất

Đăng : 26/01/2018 09:05 AM

 

Tại Điều 3, Khoản 7 thông tư 26/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC thì Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

 

Khoản 3 Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định:

“3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

 

Bài viết này, Đại lý Thuế Địa Nam sẽ cung cấp mẫu Biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất để các bạn tham khảo

 

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất

 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--- o0o ---

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Số : ……/BBDCHD

-          Căn cứ nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ngày 14 tháng 05 năm 2010;

-          Căn cứ thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 31 tháng 03 năm 2014;

-          Căn cứ thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của bộ tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 20….., đại diện hai bên gồm có :

BÊN MUA              : …………………………………………………………………………

-          Địa chỉ          : …………………………………………………………………………

-          Mã số thuế   : …………………………………………………………………………

-          Đại diện       : ……………………………………  Chức vụ        : ………………..

-          Giấy ủy quyền : …………………………………………………………………………

BÊN BÁN               : …………………………………………………………………………

-          Địa chỉ          : …………………………………………………………………………

-          Mã số thuế   : …………………………………………………………………………

-          Đại diện       : ……………………………………  Chức vụ        : ………………..

-          Giấy ủy quyền : …………………………………………………………………………

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hóa đơn …… như sau :

-          Mẫu số hóa đơn       : …………………………………………………………………

-          Ký hiệu hóa đơn      : …………………………………………………………………

-          Số hóa đơn               : …………………………………………………………………

-          Ngày hóa đơn          : …………………………………………………………………

Thông tin trên hóa đơn trước khi điều chỉnh :

…………………………………………………………………………………………………..

Được điều chỉnh đúng như sau :

………………………………………………………………………………………………….

Biên bản điều chỉnh hóa đơn được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản lưu hồ sơ và xuất trình khi cơ quan thuế kiểm tra.

BÊN MUA                                                               BÊN BÁN

(Ký tên, đóng dấu)                                                     (Ký tên, đóng dấu)

 


 

Tải Mẫu Biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất Tại Đây

 

Tập tin đính kèm:

bien-ban-dieu-chinh-hoa-don.doc

Bài viết khác

.

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG      Liên hệ công ty

  ĐẠI LÝ THUẾ ĐỊA NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA NAM
  Trụ sở: số 525 Lạc Long Quân - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - TP. Hà Nội
  Điện thoại: (+84) 4 3787 8822 - Fax: (+84) 4 3787 8282
  Email: info@dianam.vn - hotro@dianam.vn
  Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101592377 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp
  Giấy xác nhận về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế số: 50936/XN-CT-HTr ngày 20/12/2013
  Bản quyền thuộc Công ty cổ phần thương mại Địa Nam © 2015
  Yêu cầu ghi rõ nguồn "thue.dianam.vn" khi xuất bản tin tức từ trang web.

  DMCA.com Protection Status
  Đặt quảng cáo :0123456789