Đăng ký | Đăng nhập

Hãy nhập email và tên của bạn để bắt đầu

Email

Tên của bạn

Dia Nam Corp


Tên đăng nhập


Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đặt quảng cáo :0123456789
Dian Nam Slogan

Mẫu Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Theo Phương Pháp Gián Tiếp

Đăng : 27/12/2017 03:08 PM

Mẫu Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Theo Phương Pháp Gián Tiếp

 

đại lý thuế địa nam cung cấp mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

 

 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy sự vận động của dòng tiền trong doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có dòng tiền vào, ra liên tục tức doanh nghiệp có khả năng thanh khoản cao.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ có thể được lập theo một trong hai phương pháp là phương pháp trực tiếpphương pháp gián tiếp.

Đại lý Thuế Địa Nam xin được cung cấp Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp, ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 

>>> Xem thêm <<< Thông tư số 200 của Bộ Tài Chính về Chế độ kế toán doanh nghiệp

>>> Xem thêm <<< Hướng dẫn lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo cách gián tiếp

 

Mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo cách gián tiếp 

 


Đơn vị báo cáo:......................

 

                                Mẫu số B 03 – DN

Địa chỉ:…………...................

 

                (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

                    Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp) (*)

Năm….

Đơn vị tính: ...........

Chỉ tiêu

Mã số

Thuyết minh

Năm nay

Năm trước

1

2

3

4

5

         

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

       

1. Lợi nhuận trước thuế

01

     

2. Điều chỉnh cho các khoản

       

- Khấu hao TSCĐ

02

     

- Các khoản dự phòng

03

     

- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ

04

     

- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư

05

     

- Chi phí lãi vay

06

     

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động

08

     

- Tăng, giảm các khoản phải thu

09

     

- Tăng, giảm hàng tồn kho

10

     

- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)

11

     

- Tăng, giảm chi phí trả trước

12

     

- Tiền lãi vay đã trả

13

     

- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp

14

     

- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh

15

     

- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh

16

     

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

20

     
         

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

       

1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác

21

     

2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác

22

     

3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác

23

     

4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác

24

     

5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

25

     

6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

26

     

7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia

27

     

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

30

     
         

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

       

1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu

31

     

2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành

32

     

3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được

33

     

4.Tiền chi trả nợ gốc vay

34

     

5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính

35

     

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

36

     

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

40

     

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)

50

     

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ

60

     

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ

61

     
         

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)

70

     

  

Lập, ngày ... tháng ... năm ...

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

     - Số chứng chỉ hành nghề;

- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)


Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

 

>>> Quý khách có thểm tham khảo Mẫu Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp tại tệp tin đính kèm bài viết này <<<

 

Đến với Đại lý Thuế Địa Nam và đón nhận chìa khóa thành công ngay từ bước khởi đầu!

 

đại lý thuế địa nam cung cấp dịch vụ thuế kế toán uy tín

 

SỰ THÀNH CÔNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀ NIỀM VUI VÀ ĐỘNG LỰC CỦA CHÚNG TÔI!

đại lý thuế địa nam cung cấp dịch vụ thuế kế toán

HOTLINE: 0946.978.282

Đại lý Thuế Địa Nam

Địa chỉ: 525 Lạc Long Quân

Điện thoại: (+84) 4 3787 8822

Fax: (+84) 4 3787 8282

Email: info@dianam.vn - hotro@dianam.vn

Tập tin đính kèm:

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ.doc

Bài viết khác

.

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG      Liên hệ công ty

  ĐẠI LÝ THUẾ ĐỊA NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA NAM
  Trụ sở: số 525 Lạc Long Quân - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - TP. Hà Nội
  Điện thoại: (+84) 4 3787 8822 - Fax: (+84) 4 3787 8282
  Email: info@dianam.vn - hotro@dianam.vn
  Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101592377 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp
  Giấy xác nhận về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế số: 50936/XN-CT-HTr ngày 20/12/2013
  Bản quyền thuộc Công ty cổ phần thương mại Địa Nam © 2015
  Yêu cầu ghi rõ nguồn "thue.dianam.vn" khi xuất bản tin tức từ trang web.

  DMCA.com Protection Status
  Đặt quảng cáo :0123456789