Đăng ký | Đăng nhập

Hãy nhập email và tên của bạn để bắt đầu

Email

Tên của bạn

Dia Nam Corp


Tên đăng nhập


Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đặt quảng cáo :0123456789
Dian Nam Slogan

Mẫu biên bản kiểm tra, thanh tra thuế mới nhất

Đăng : 03/04/2019 08:32 AM

Thuế Địa Nam xin giới thiệu mẫu biên bản kiểm tra, thanh tra thuế ban hành kèm theo Thông tư số 156 /TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

BIÊN BẢN KIỂM TRA (HOẶC THANH TRA)

Tại:............................................. ............................................................

Căn cứ Quyết định số.............ngày..........tháng..........năm ............. của ................... về việc kiểm tra (hoặc thanh tra) tại.......................(tên người nộp thuế) ;

Đoàn kiểm tra (hoặc thanh tra) đã tiến hành kiểm tra (hoặc thanh tra tại...........................(tên người nộp thuế)...;

Thời kỳ kiểm tra (hoặc thanh tra):..................................................................;

Hôm nay, ngày......../........./..........., tại....................................., chúng tôi gồm:

1. Đoàn kiểm tra (hoặc thanh tra):

- Ông (bà)..........................................              - Trưởng đoàn

- Ông (bà)..........................................              - Thành viên

- Ông (bà)..........................................              - Thành viên

- Ông (bà)..........................................              - Thành viên

2. Người nộp thuế:

- Ông (bà)..........................................                 - Giám đốc.

- Ông (bà)..........................................                 - Kế toán trưởng.

- Ông (bà)..........................................                 ­- ........................

Lập biên bản xác nhận kết quả kiểm tra (hoặc thanh tra) như sau:

I/ ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ:

- Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số..................... ngày........../........./............ do.................................................................................... cấp.

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:.........................................................................

- Hình thức hạch toán kế toán:...............................................................................

- Niên độ kế toán:...................................................................................................

- Đăng ký kê khai nộp thuế tại: .............................................................................

- Hình thức kê khai nộp thuế Giá trị gia tăng: ......................................................

- Mục lục Ngân sách: Cấp.........   Chương........... Loại.............         Khoản..................

- Tài khoản số:........................ mở tại Ngân hàng (hoặc Tổ chức tín dụng) ............................................

- Các đơn vị thành viên (nếu có): Các xí nghiệp, chi nhánh, cửa hàng (Ghi rõ nơi đóng trụ sở, hình thức hạch toán; đến thời điểm kiểm tra ( hoặc thanh tra) đã có xác nhận doanh thu, chi phí, nghĩa vụ nộp Ngân sách của cơ quan thuế địa phương nơi đặt trụ sở hay chưa).

II/ NỘI DUNG KIỂM TRA (HOẶC THANH TRA) TẠI TRỤ SỞ CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ:

STT

Chỉ tiêu

Số báo cáo của người nộp thuế

Số kiểm tra (hoặc thanh tra)

Chênh lệch

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

(Ghi các nội dung đã thực hiện kiểm tra, thanh tra)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải trình số liệu chênh lệch qua kiểm tra (hoặc thanh tra): Ghi rõ nguyên nhân điều chỉnh tăng giảm từng khoản mục đã kiểm tra (hoặc thanh tra) nêu trên hoặc giải thích lại cách tính toán xác định số liệu phải điều chỉnh có liên quan (nếu có)

III/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

(Ghi các sắc thuế đã thực hiện kiểm tra, thanh tra)

STT

CHỈ TIÊU

Theo dõi tồn đọng năm trước

Theo dõi phát sinh

Tổng số còn phải nộp

Kỳ trước chuyển sang

Số đã nộp cho tồn đọng

Số còn phải nộp kỳ trước chuyển sang

Phát sinh phải nộp trong kỳ

Số đã được hoàn hoặc miễn giảm trong kỳ

Số đã nộp cho phát sinh trong kỳ

Số còn phải nộp phát sinh trong kỳ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)-(4)

(6)

(7)

(8)

(9)=(6)-(7)-(8)

(10)=(5)+(9)

1

Thuế GTGT

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Thuế TNDN

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thuế TNCN

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Thuế TTĐB

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Thuế Tài nguyên

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Thuế Môn bài

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Thuế Nhà thầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: + Thuế GTGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 + Thuế TNDN

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Thuế khác (Nếu có).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV/ KIẾN NGHỊ VÀ YÊU CẦU:

1. Kiến nghị:

- Về việc mở, ghi chép, hạch toán trên sổ sách kế toán và hoá đơn chứng từ: ...........................................................................................................................................

- Về việc kê khai thuế, nộp thuế:

...........................................................................................................................................

Ghi chú: Nếu có sai phạm phát hiện qua việc kiểm tra (hoặc thanh tra) phải nêu cụ thể vi phạm tại các quy định nào của các văn bản quy phạm pháp luật về thuế hiện hành. Xác định nguyên nhân vi phạm, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ (nếu phát hiện được).

2. Các yêu cầu:

- Nếu có số thuế phải truy thu thêm thì phải yêu cầu người nộp thuế nộp đầy đủ, kịp thời vào Tài khoản của cơ quan thuế khi có quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế.

- Nếu còn nợ đọng thuế phải yêu cầu người nộp thuế nộp ngay vào Ngân sách Nhà nước.

- Đối với các vi phạm về chế độ mở, ghi chép, hạch toán trên sổ sách kế toán và hoá đơn chứng từ phải yêu cầu người nộp thuế chấn chỉnh kịp thời.

- Kiến nghị về mức xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi vi phạm đã được phát hiện qua kiểm tra (hoặc thanh tra) đối với cơ quan (Bộ phận chức năng của cơ quan thuế) có thẩm quyền để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm của người nộp thuế.

- Kiến nghị với các cơ quan (Bộ phận chức năng của cơ quan thuế) về các biện pháp, trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn đối với người nộp thuế.

- Các yêu cầu, kiến nghị hoặc ghi nhận khác (nếu có).

V/ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP (nếu có):.....................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................         

Biên bản được thông qua vào hồi.......... giờ cùng ngày.

Biên bản gồm có......... trang, được lập thành ................... bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau; ............................................................................................................................../.

Tập tin đính kèm:

mẫu biên bản kiểm tra thanh tra thuế.docx

Bài viết khác

.

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG      Liên hệ công ty

  ĐẠI LÝ THUẾ ĐỊA NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA NAM

  Trụ sở: Số 525B Lạc Long Quân - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - TP. Hà Nội

  TỔNG ĐÀI TƯ VẤN: 1900 6243

  Điện thoại: 0243 787 8282 

  Email: info@dianam.vn - hotro@dianam.vn

  Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101592377 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp

  Giấy xác nhận về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế số: 50936/XN-CT-HTr ngày 20/12/2013

  Bản quyền thuộc Công ty cổ phần thương mại Địa Nam © 2015

  Yêu cầu ghi rõ nguồn "thue.dianam.vn" khi xuất bản tin tức từ trang web.

   

  DMCA.com Protection Status
  Đặt quảng cáo :0123456789