Đăng ký | Đăng nhập

Hãy nhập email và tên của bạn để bắt đầu

Email

Tên của bạn

Dia Nam Corp


Tên đăng nhập


Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đặt quảng cáo :0123456789
Dian Nam Slogan

Tờ Khai Lệ Phí Môn Bài Mới Nhất 2017 Theo Nghị Định 139

Đăng : 25/12/2017 02:54 PM

Tờ khai lệ phí Môn Bài mới nhất năm 2017 theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ. Áp dụng từ ngày 1/1/2017 (Thay thế cho Tờ khai thuế môn bài Mẫu 01/MBAI theo Thông tư 156)


1. Tờ khai lệ phí Môn bài theo Nghị định 139 (Có hiệu lực 1/1/2017)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 
TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI
[01] Kỳ tính lệ phí: năm………………
  [02] Lần đầu [03] Bổ sung lần thứ

[04] Người nộp lệ phí: ................................................................................
[05] Mã số thuế: ........................................................................
[06] Địa chỉ: .............................................................................
[07] Quận/huyện:………………… [08] Tỉnh/Thành phố: .................................
[09] Điện thoại:………………… [10] Fax: ………… [11] Email: ..........
[12] Đại lý thuế (nếu có): ............................
[13] Mã số thuế: .................................................................
[14] Địa chỉ: .....................................................................
[15] Quận/huyện: …………………[16] Tỉnh/Thành phố: ..................
[17] Điện thoại: ……………… [18] Fax: ………… [19] Email: ...............
[20] Hợp đồng đại lý thuế số: ………………… ngày .................................
□ [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)


Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
Stt Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu Mức lệ phí môn bài
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Người nộp lệ phí môn bài
…………………………………………
…………………………
[22]    
2 Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương
(Ghi rõ tên, địa chỉ)
…………………………………………
…………………………………………
[23]    
3 Tổng số lệ phí môn bài phải nộp [24]    
Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.
 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:
………, ngày……tháng……năm……
NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Các bạn đọc có thể tham khảo thêm:

Trường hợp nào phải nộp lại Thuế Môn bài?
 


2. Tờ khai thuế Môn bài theo Theo Thông tư 156 (Có hiệu lực đến ngày 31/12/2016):
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI
 
[01] Kỳ tính thuế: năm ........
[02]  Lần đầu                 [03]  Bổ sung lần thứ  

 
[04] Người nộp thuế :.........................................................
[05] Mã số thuế: ..........................................................................
[06] Địa chỉ:  ................................................................................
[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: ..........................
[09] Điện thoại: .....................  [10] Fax: .................. [11] Email: ...........
[12] Đại lý thuế (nếu có) :...........................................................
[13] Mã số thuế: ..........................................................
[14] Địa chỉ:  ......................................................................
[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: ..................
[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ..........
[20] Hợp đồng đại lý thuế số:........................ngày ...........................
      * [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
Stt  
Chỉ tiêu
Mã chỉ tiêu Vốn đăng ký, mức thu nhập bình quân tháng Bậc môn bài Mức thuế môn bài
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
 
 
1
 
Người nộp thuế môn bài ..............
 
[22]
     
 
 
2
 
Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương
 (ghi rõ tên, địa chỉ)
................................................................
.....................................................................
 
 
[23]
     
3 Tổng số thuế môn bài phải nộp [24]    

 
Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

 

 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:.......
Chứng chỉ hành nghề số:....
 
  ....,Ngày......... tháng........... năm..........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có)) đại lý thuế địa nam hướng dẫn lập thuế môn bài

HOTLINE: 0946.978.282

Đại lý Thuế Địa Nam

Địa chỉ: 525 Lạc Long Quân

Điện thoại: (+84) 4 3787 8822

Fax: (+84) 4 3787 8282
Email: info@dianam.vn - hotro@dianam.vn

 

 


Bài viết khác

.

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG      Liên hệ công ty

  ĐẠI LÝ THUẾ ĐỊA NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA NAM
  Trụ sở: số 525 Lạc Long Quân - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - TP. Hà Nội
  Điện thoại: (+84) 4 3787 8822 - Fax: (+84) 4 3787 8282
  Email: info@dianam.vn - hotro@dianam.vn
  Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101592377 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp
  Giấy xác nhận về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế số: 50936/XN-CT-HTr ngày 20/12/2013
  Bản quyền thuộc Công ty cổ phần thương mại Địa Nam © 2015
  Yêu cầu ghi rõ nguồn "thue.dianam.vn" khi xuất bản tin tức từ trang web.

  DMCA.com Protection Status
  Đặt quảng cáo :0123456789