Đăng ký | Đăng nhập

Hãy nhập email và tên của bạn để bắt đầu

Email

Tên của bạn

Dia Nam Corp


Tên đăng nhập


Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đặt quảng cáo :0123456789
Dian Nam Slogan

Xử lý hóa đơn viết sai tổng số tiền thanh toán

Đăng : 28/07/2017 03:30 PM

Câu hỏi: Tôi có xuất một hóa đơn bán hàng của công ty cho khách, nhưng do sơ xuất mà tôi đã viết sai tổng số tiền thanh toán. Đại lý thuế Địa Nam cho hỏi tôi phải xử lý thế nào trong trường hợp này. Tôi cảm ơn!

Trả lời:

Chào bạn, với trường hợp hóa đơn lập sai như của bạn thì Đại lý thuế Địa Nam tư vấn như sau:

Căn cứ vào điều 20 thông tư 39/2014/TT- BTC quy định:

Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập

1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có La bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

4. Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ thể thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này

Như vậy căn cứ vào quy định trên:

Trường hợp hóa đơn lập sai tổng số tiền thanh toán nhưng chưa giao cho người mua thì:

-        Gạch chéo các liên và lưu giữ hóa đơn lập sai

-        Lập lại hóa đơn mới

Trường hợp hóa đơn lập sai tổng số tiền thanh toán đã giao cho người mua nhưng chưa kê khai thuế thì:

-        Lập biên bản thu hồi lại hóa đơn đã giao cho người mua ( Mẫu 01)

-        Lưu giữ hóa đơn lập sai

-        Lập lại hóa đơn mới

Trường hợp hóa đơn lập sai tổng số tiền thanh toán đã giao cho người mua và đã kê khai thuế:

-        Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai ( Mẫu 02)

-        Lập hóa đơn điều chỉnh sai sót ( Mẫu 03)

Chú ý: Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm

 

MẪU 01 : BIÊN BẢN THU HỒI HÓA ĐƠN ĐÃ LẬP TRƯỜNG HỢP CHƯA KÊ KHAI=>LẬP HÓA ĐƠN THAY THẾ

CTY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN         Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

MINH ANH                                         Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                                                             -------------------

BIÊN BẢN THU HỒI HÓA ĐƠN ĐÃ LẬP

 

-Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP.

- Căn cứ thông tư 26/2015/TT BTC ngày 27/03/2015 hướng dẫn nghị định 12/2015/NĐ-CP chi tiết thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế. 

Hôm nay ngày 20 tháng 07 năm 2017, chúng tôi gồm có:

 

BÊN A (Bên Bán) :   CTY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MINH ANH

Địa chỉ           : Số 15, đường Trâu Quỳ, TT. Trâu Quỳ, H. Gia Lâm, Tp. Hà Nội

Mã số thuế     :   0102333111

Do (Ông/Bà)   :   NGUYỄN VĂN AAA .      Chức vụ: Giám đốc làm đại diện.

BÊN A (Bên Bán) :   CTY TNHH LAM TRANG

Địa chỉ           :   Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên

Mã số thuế     :   0106755011

Do (Ông/Bà)   :   NGUYỄN VĂN BBB.            Chức vụ: Giám đốc làm đại diện.

 

Hai bên, thống nhất lập biên bản thu hồi hóa đơnlập (liên 2 – liên giao người mua) đã lập ngày 18/07/2017Ký Hiệu MH/15P số 0000171 Trị giá 30.250.000đồng để xóa bỏ theo quy định và xuất thay thế bằng hóa đơn mới ngày ………… Ký Hiệu ……… số ……................................

Nguyên nhân : Sai tổng số tiền thanh toán

Hai bên cam kết và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn đã lập.

Biên bản này làm cơ sở để kê khai với cơ quan thuế, được lập thành 2 (hai) bản có giá trị như nhau, đính kèm hóa đơn trên.

 

             Đại diện bên B (Bên Mua)         Đại diện bên A (Bên Bán)

 

 

MẪU 2: SAI TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN=> LẬP BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH

CTY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN             Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

              MINH ANH                                         Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                                                                                 -------------------

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

 

 - Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

 - Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị  định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

 - Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP

 - Căn cứ thông tư 26/2015/TT BTC ngày 27/03/2015 hướng dẫn nghị định 12/2015/NĐ-CP chi tiết thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế. 

Hôm nay ngày 20 tháng 07 năm 2017, chúng tôi gồm có:

BÊN A (Bên Bán) :   CTY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MINH ANH

Địa chỉ           :     Số 15, đường Trâu Quỳ, TT. Trâu Quỳ, H. Gia Lâm, Tp. Hà Nội

Mã số thuế     :   0102333111

Do (Ông/Bà)   :   NGUYỄN VĂN AAA .      Chức vụ: Giám đốclàm đại diện.

BÊN A (Bên Bán) :   CTY TNHH LAM TRANG

Địa chỉ       :   Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên

Mã số thuế :   0106755011

Do (Ông/Bà)   :............................ NGUYỄN VĂN BBB.      Chức vụ: Giám đốclàm đại diện.

Hai bên, thống nhất lập biên bản điều chỉnh hóa đơn đã lập ngày 18/07/2017 Ký Hiệu MH/17P số 0000171  Trị giá 30.250.000đồng.

Nguyên nhân : Sai tổng số tiền thanh toán. Chi tiết như sau:

 

Tổng cộng thanh toán

Nội dung sai

30.250.000

Nội dung đúng

30.255.000

Chênh lệch

5.000

        

Hai bên cam kết và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc lập hóa đơn điều chỉnh phần chênh lệch này.

Biên bản này làm cơ sở để kê khai với cơ quan thuế, được lập thành 2 (hai) bản có giá trị như nhau, đính kèm hóa đơn trên.

             Đại diện bên B (Bên Mua)         Đại diện bên A (Bên Bán)

 

 

=======================

ĐẠI LÝ THUẾ ĐỊA NAM

Chuyên: Kê khai thuế trọn gói; Quyết toán thuếtư vấn thực hiện rà soát sổ sáchbáo cáo tài chính năm; Thành lập doanh nghiệp trọn gói; Chữ ký số; Giải thể, tạm ngừng kinh doanh trọn gói; 

Tập tin đính kèm:

mau-bien-ban-thu-hoi-hoa-don.doc
mau-bien-ban-dieu-chinh.doc

Bài viết khác

.

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG      Liên hệ công ty

  ĐẠI LÝ THUẾ ĐỊA NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA NAM
  Trụ sở: số 525 Lạc Long Quân - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - TP. Hà Nội
  Điện thoại: (+84) 4 3787 8822 - Fax: (+84) 4 3787 8282
  Email: info@dianam.vn - hotro@dianam.vn
  Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101592377 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp
  Giấy xác nhận về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế số: 50936/XN-CT-HTr ngày 20/12/2013
  Bản quyền thuộc Công ty cổ phần thương mại Địa Nam © 2015
  Yêu cầu ghi rõ nguồn "thue.dianam.vn" khi xuất bản tin tức từ trang web.

  DMCA.com Protection Status
  Đặt quảng cáo :0123456789