Đăng ký | Đăng nhập

Hãy nhập email và tên của bạn để bắt đầu

Email

Tên của bạn

Dia Nam Corp


Tên đăng nhập


Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đặt quảng cáo :0123456789
Dian Nam Slogan

Quyết toán thuế cho cá nhân có thu nhập 2 nơi 2017

Đăng : 21/02/2017 02:33 PM

Doanh nghiệp hiện nay, có không ít lao động có phát sinh thu nhập từ tiền lương từ 2 nơi trở lên, vậy thủ tục quyết toán đối với những người này như thế nào? Sau đây Đại lý thuế Địa Nam xin hướng dẫn các bạn thủ tục quyết toán thuế TNCN khi có thu nhập từ 2 nơi trở lên:

1.  Căn cứ pháp lý

-    Thông tư 111/2013/TT-BTC về hướng dẫn luật thuế TNCN

-    Thông tư 156/2013/TT-BTC về hướng dẫn luật quản lý thuế

-    Thông tư 92/2015/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện thuế TNCN và thuế GTGT

-    Thông tư 95/2016/TT-BTC về hướng dẫn đăng ký thuế

2. Các trường hợp thu nhập hai nơi gồm: 

Các trường hợp thu nhập hai nơi

Phương pháp tính thuế

Phương thưc quyết toán thuế

Hai nơi đều là thu nhập vãng lai (không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng thời hạn < 3 tháng)

Thu nhập nào > 2 triệu/tháng thì: 

Khấu trừ 10%

Thu nhập dưới 2 triệu/tháng: không khấu trừ

Tự quyết toán tại nơi cư trú

Hai nơi trong đó 01 nơi là thu nhập vãng lai dưới 10 triệu đồng/tháng đã khấu trừ và không có nhu cầu quyết toán phần thu nhập này, một nơi là thu nhập cố định, ký hợp đồng lao động >3 tháng

Thu nhập vãng lai: khấu trừ 10%

Thu nhập tại nơi ký HĐ: lũy tiến từng phần 

Được ủy quyền quyết toán thuế

Hai nơi trong đó 01 nơi là thu nhập vãng lai trên 10 triệu đồng/tháng đã khấu trừ và không có nhu cầu hoặc có nhu cầu quyết toán phần thu nhập này, một nơi là thu nhập cố định, ký hợp đồng lao động >3 tháng

Thu nhập vãng lai: khấu trừ 10%

Thu nhập tại nơi ký HĐ: lũy tiến từng phần 

Tự quyết toán thuế tại nơi cư trú

Hai nơi đều là ký hợp đồng lao động dài hạn >3 tháng và hiện đang làm việc ở cả hai nơi tới thời điểm quyết toán

Cả hai nơi đều tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần                                                                     

Tự quyết toán thuế tại nơi trả thu nhập mà cá nhân này đăng ký giảm trừ cá nhân + người phụ thuộc
Xuất hiện thu nhập ở hai nơi nhưng không phải đồng thời như các trường hợp nghỉ việc tại 1 doanh nghiệp A sau đó chuyển sang doanh nghiệp B làm việc ký hợp đồng dài hạn thì không được coi là thu nhập hai nơi.  Cả hai nơi đều tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần Tự quyết toán thuế tại nơi cư trú
Ký hợp đồng vãng lai nhiều lần trong năm với cùng 1 đơn vị trả thu nhập mà tổng thời gian ký hợp đồng từ 3 - dưới 12 tháng Lũy tiến từng phần với thu nhập từng tháng Tự quyết toán thuế tại nơi cư trú

3. Những cá nhân được phép ủy quyền cho tổ chức quyết toán thay trường hợp có thu nhập hai nơi gồm: 

Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% và không có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai. (nghĩa là: có nhiều trường hợp cá nhân có mức thu nhập <10 triệu đồng + nơi làm việc dài hạn kia trừ đi các khoản giảm trừ bản thân và người phụ thuộc sẽ được hoàn thuế, nếu người lao động không muốn hoàn thì sẽ được phép ủy quyền quyết toán thuế cho doanh nghiệp). 

Trường hợp Công ty ký hợp đồng theo mùa vụ với người lao động dưới 3 tháng nhưng năm tài chính Công ty ký nhiều lần không liên tục (chỉ ký khi có nhu cầu), cả năm cá nhân đó có tổng thời gian làm việc tại đơn vị từ 3 tháng đến dưới 12 tháng thì Công ty thực hiện tạm khấu trừ thuế cá nhân đó theo Biểu thuế lũy tiến từng phần tính trên thu nhập tháng. Tổ chức trả thu nhập cung cấp chứng từ khấu trừ thuế và xác nhận thu nhập cho các cá nhân này để họ tự quyết toán thuế. Người lao động đăng ký giảm trừ gia cảnh, người phụ thuộc theo quy định. 

Nếu cá nhân có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai thì sẽ phải trực tiếp quyết toán với cơ quan Thuế.

Xem thêm: 

Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN năm 2016 đầy đủ nhất

Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2016 trên HTKK 3.4.1

4.  Những cá nhân nào phải tự thực hiện quyết toán với cơ quan Thuế khi có thu nhập hai nơi 

Cá nhân đảm bảo điều kiện được ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế theo hướng dẫn tại điểm 1 nêu trên nhưng đã được tổ chức trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì không ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập (trừ trường hợp tổ chức trả thu nhập đã thu hồi và hủy chứng từ khấu trừ thuế đã cấp cho cá nhân).

Cá nhân không thuộc trường hợp được ủy quyền cho tổ chức quyết toán thay, bao gồm:

+ Cá nhân chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%.

+ Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký HĐLĐ từ 03 tháng trở lên tại một NSDLĐ, đồng thời có thu nhập vãng lai trên 10 triệu đồng/tháng hoặc chưa khấu trừ thuế (bao gồm trường hợp chưa đến mức khấu trừ và đã đến mức khấu trừ nhưng không khấu trừ).

+ Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký HĐLĐ từ 03 tháng trở lên tại 02 đơn vị trở lên trong năm.

Lưu ý: Trường hợp cá nhân xác định không phải nộp thêm thuế TNCN khi quyết toán hoặc có số thuế nộp thừa nhưng không có nhu cầu hoàn lại thì không cần phải thực hiện quyết toán thuế TNCN với cơ quan Thuế.

Nếu trong năm cá nhân có chuyển cơ quan làm việc thì có phải tự quyết toán không?

Trường hợp tổ chức trả thu nhập thực hiện việc tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách,sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi) và người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới (tổ chức được hình thành sau khi tổ chức lại DN), nếu trong năm người lao động không có thêm thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi nào khác thì vẫn được uỷ quyền quyết toán cho tổ chức mới.

Trường hợp điều chuyển người lao động giữa các tổ chức trong cùng một hệ thống như: Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty mẹ - con, Trụ sở chính và chi nhánh (VD: từ xăng dầu Quảng Ninh chuyển về xăng dầu Hà Nội) thì cũng được ủy quyền quyết toán thuế.

Trường hợp cá nhân trong năm làm ở 2 cơ quan khác nhau không thuộc 2 trường hợp nêu trên thì phải tự thực hiện quyết toán với cơ quan Thuế. 

5. Hồ sơ, thủ tục cá nhân tự quyết toán thuế 

5.1. Hồ sơ khai thuế

- Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN, Phụ lục mẫu số 02-1BK-QTT-TNCN nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc_Mẫu theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

- Các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có).Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó.

- Các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

- Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Lãnh sự quán, Đại sứ quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của tổ chức, đơn vị trả thu nhập ở nước ngoài.

5.2. Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN (tại thời điểm quyết toán)

Căn cứ điểm c, khoản 3 điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN nộp tại:

Chi cục thuế nơi cá nhân cư trú đối với:

 - Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất kỳ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào.

- Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, hoặc ký hợp đồng cung ứng dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10%.

- Cá nhân có thay đổi nơi làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân.

- Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền công, tiền lương tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán thuế không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào.

 - Trường hợp cá nhân cư trú tại nhiều nơi và thuộc diện quyết toán thuế tại cơ quan Thuế nơi cá nhân cư trú thì cá nhân được lựa chọn một nơi cư trú để quyết toán thuế.

- Thời hạn nộp là 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm (ngày 31/03/2017).

Xem thêm: Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2016 trên HTKK 3.4.1


Bài viết khác

.

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG      Liên hệ công ty

  ĐẠI LÝ THUẾ ĐỊA NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA NAM
  Trụ sở: số 525 Lạc Long Quân - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - TP. Hà Nội
  Điện thoại: (+84) 4 3787 8822 - Fax: (+84) 4 3787 8282
  Email: info@dianam.vn - hotro@dianam.vn
  Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101592377 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp
  Giấy xác nhận về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế số: 50936/XN-CT-HTr ngày 20/12/2013
  Bản quyền thuộc Công ty cổ phần thương mại Địa Nam © 2015
  Yêu cầu ghi rõ nguồn "thue.dianam.vn" khi xuất bản tin tức từ trang web.

  DMCA.com Protection Status
  Đặt quảng cáo :0123456789