Đăng ký | Đăng nhập

Hãy nhập email và tên của bạn để bắt đầu

Email

Tên của bạn

Dia Nam Corp


Tên đăng nhập


Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đặt quảng cáo :0123456789
Dian Nam Slogan

Hướng dẫn chi tiết kê khai thuế hoạt động cho thuê nhà của cá nhân

Đăng : 13/10/2016 05:29 PM

Quyết định số: 2128/QĐ-BTC về việc kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân. Mục tiêu của quy trình: nhằm mục đích hướng dẫn, hỗ trợ, quản lý NNT trong việc đăng ký sử dụng tài khoản giao dịch thuế, kê khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân theo quy định tại Thông tư 110/2015/TT-BTC và thông tư 92/2015/TT-BTC.

Phạm vi áp dụng thí điểm: cá nhân cho thuê nhà tại địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thuộc quản lý của cơ quan thuế tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí minh có nhu cầu được kê khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà. Cá nhân thực hiện khai thuế điện tử theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, các nội dung khác được thực hiện theo quy định pháp luật thuế hiện hành.

Thời gian thí điểm: từ tháng 11/2016 tới 12/2017.

Quy trình gồm 3 nội dung sau:

I. TIẾP NHẬN, XỬ LÝ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN GIAO DỊCH THUẾ ĐIỆN TỬ

1. Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử

     Người nộp thuế (NNT) truy cập Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) (tại địa chỉ:thuedientu.gdt.gov.vn và thực hiện đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế. Các thông tin gồm: thông tin MST, điện thoại, địa chỉ thư điện tử (email) theo mẫu số 01/ĐK-TĐT (Ban hành kèm Thông tư số 110/2015/TT-BTC).

      NNT nhập mã xác thực OTP (do Cổng TTĐT gửi đến số điện thoại của NNT) để xác thực thông tin.

     Cổng TTĐT gửi thông báo về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận đăng ký thông tin giao dịch điện tử qua địa chỉ email (theo mẫu số 03/TB-TĐT ban hành kèm Thông tư số 110/2015/TT-BTC) và qua số điện thoại mà NNT đăng ký.

-  TH chấp thuận, Cổng TTĐT gửi kèm thông tin về tài khoản giao dịch thuế điện tử cho người nộp thuế.

-  TH không chấp thuận, NNT căn cứ thông báo không chấp thuận đăng ký giao dịch điện tử của cơ quan thuế để hoàn chỉnh thông tin đăng ký hoặc liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn, hỗ trợ.

2. Đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký giao dịch thuế điện tử

NNT thực hiện truy cập vào Cổng TTĐT, thực hiện chức năng thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký và nhập các thông tin thay đổi, bổ sung theo mẫu số 03/ĐK-TĐT (ban hành kèm Thông tư số 110/2015/TT-BTC).

NNT nhập mã xác thực OTP (do Cổng TTĐT gửi đến số điện thoại của NNT) để gửi thông tin đăng ký thay đổi, bổ sung đến Cổng TTĐT.

Cổng TTĐT gửi thông báo về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch điện tử qua địa chỉ email (theo mẫu số 03/TB-TĐT ban hành kèm Thông tư số 110/2015/TT-BTC) và qua số điện thoại mà NNT đăng ký.

3. Ngừng đăng ký giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế

NNT thực hiện truy cập vào Cổng TTĐT, thực hiện chức năng ngừng giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế theo mẫu số 03/ĐK-TĐT (ban hành kèm Thông tư số 110/2015/TT-BTC).

NNT nhập mã xác thực OTP (do Cổng TTĐT gửi đến số điện thoại của NNT) để gửi khai báo yêu cầu đăng ký ngừng giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử đến Cổng TTĐT.

Cổng TTĐT gửi thông báo về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận đăng ký ngừng giao dịch thuế điện tử qua địa chỉ email (theo mẫu số 03/TB-TĐT ban hành kèm Thông tư số 110/2015/TT-BTC) và qua số điện thoại mà NNT đăng ký.

II. TIẾP NHẬN, XỬ LÝ HỒ SƠ KÊ KHAI (HSKT) ĐIỆN TỬ

1. NNT lập và gửi HSKT điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà

a)  NNT truy cập vào Cổng TTĐT để khai trực tuyến Tờ khai điện tử cho hoạt động cho thuê nhà theo mẫu số 01/TTS và phụ lục 01/BK-TTS (ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC).

NNT khai các thông tin của hợp đồng cho thuê nhà và được hỗ trợ tính toán, tổng hợp lên  Tờ khai cho thuê nhà theo mẫu số 01/TTS và phụ lục 01/BK-TTS ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Nguyên tắc khai thuế cho từng hợp đồng cho thuê nhà thực hiện như sau:

-   Khi khai thuế lần đầu (đối với mỗi hợp đồng cho thuê nhà), thông tin của hợp đồng cho thuê nhà phải kê khai đầy đủ và chỉ kê khai một lần duy nhất (nếu không có thay đổi). Cổng TTĐT tạo mã số quản lý hợp đồng (MSQLHĐ) cho từng hợp đồng. MSQLHĐ không thay đổi khi NNT thay đổi thông tin trên hợp đồng hoặc kê khai trong các kỳ khai thuế tiếp theo.

-  NNT có duy nhất một hợp đồng thực hiện khai thuế theo năm hoặc kỳ thanh toán, NNT có nhiều hợp đồng trong cùng địa bàn (cùng Quận/huyện) có thể thực hiện khai thuế theo năm trên 01 tờ khai. Trường hợp khác, NNT tự xác định nghĩa vụ thuế theo quy định hiện hành và khai cho từng hợp đồng theo năm hoặc kỳ thanh toán.

-  Khi khai thuế từ lần 2 trở đi (đối với mỗi HĐ thuê nhà), NNT có thể tra cứu tờ khai đã khai kỳ trước để điền thông tin cho tờ khai kỳ mới và kê khai theo nguyên tắc:

+ Trường hợp thông tin HĐ không thay đổi: NNT không phải kê khai phụ lục, kỳ khai thuế của tờ khai phải giống với kỳ kê khai trước đó. Ví dụ: Nếu kỳ kê khai trước đó theo năm hoặc kỳ thanh toán thì kỳ kê khai của tờ khai lần thứ 2 trở đi cũng theo năm hoặc kỳ thanh toán.

+ Trường hợp thông tin HĐ có thay đổi hoặc kết thúc trước thời hạn: NNT phải khai thông tin thay đổi trên phụ lục.

b) Sau khi NNT đã hoàn tất các thông tin Tờ khai cho thuê nhà theo mẫu số 01/TTS và phụ lục 01/BK-TTS ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC, NNT gửi bản chụp HĐ cho thuê nhà và phụ lục HĐ cho thuê nhà và nhập mã OTP (do Cổng TTĐT gửi tới số điện thoại của NNT) để chuyển HSKT tới cơ quan thuế qua cổng TTĐT.

Bản chụp HĐ cho thuê nhà hoặc phụ lục HĐ cho thuê nhà dưới dạng điện tử được lưu trên Cổng TTĐT để phục vụ cho việc kiểm tra HĐKT của cơ quan thuế.

Trường hợp NNT không gửi bản chụp HĐ cho thuê nhà hoặc phụ lục HĐ cho thuê nhà dưới dạng điện tử qua Cổng TTĐT, những giấy tờ này phải được gửi đảm bảo qua đường bưu điện đến bộ phận một cửa của Chi cục thuế nơi nhà cho thuê.

c) Sau khi NNT nộp HSKT điện tử, cổng TTĐT của Tổng cục Thuế gửi thông báo để xác nhận đã nộp HSKT hoặc lý do không nhận hồ sơ cho NNT qua địa chỉ email và số điện thoại mà NNT đã đăng ký.

-  Trường hợp tiếp nhận, Cổng TTĐT gửi kèm thông tin về MSQLHĐ cho NNT.

-  Trường hợp không tiếp nhận, NNT căn cứ thông báo không tiếp nhận của cơ quan thuế để hoàn thiện thông tin hoặc liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn, hỗ trợ.

d) Cổng TTĐT chuyển HSKT thành công của NNT tới hệ thống ứng dụng quản lý thuế để xử lý ngay trong ngày.

e) Cổng TTĐT lưu dnah sách NNT có nhà cho thuê thuộc địa bàn quản lý của cơ quan thuế (cơ quan quản lý thu) khác với cơ quan quản lý NNT (quản lý mã số thuế của NNT) để hỗ trợ cơ quan quản lý thu đăng ký mã vãng lai, phục vụ cho công tác quản lý.

2. NNT khai và nộp Tờ khai bổ sung, điều chỉnh Tờ khai cho thuê nhà

     Trường hợp NNT phát hiện việc kê khai tờ khai cho thuê nhà có sai sót hoặc có thông tin cần bổ sung, NNT truy cập vào Cổng TTĐT, tra cứu tờ khai để sửa đổi, bổ sung thông tin và thực hiện nộp Tờ khai bổ sung, điều chỉnh như HSKT lần đầu.

3. Tiếp nhận và xử lý HĐKT trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế

3.1. Xử lý HSKT trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế

-  Hệ thống ứng dụng quản lý thuế kiểm tra các điều kiện ràng buộc nghiệp vụ như trạng thái mã số thuế, trạng thái tờ khai (chính thức, bổ sung)…để hạch toán vào ứng dụng, đồng thời trả kết quả hạch toán lên Cổng TTĐT.

-  Cổng TTĐT thông báo vào số điện thoại, địa chỉ email về việc chấp thuận hay không chấp thuận HSKT theo mẫu số 01/TB-TĐT (ban hành kèm theo Thông tư số 110/2015/TT-BTC).

3.2. Đăng ký thuế vãng lai cho NNT

Định kỳ hàng tháng, bộ phận đăng ký thuế của cơ quan thuế tra cứu danh sách NNT không thuộc cơ quan thuế quản lý nhưng có nhà cho thuê trên địa bàn để thực hiện đăng ký vãng lai.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết quy trình chi tiết nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân. Tại Hà Nội bắt đầu thực hiện từ tháng 11/2016, hiện doanh nghiệp bạn đang thực hiện thủ tục về thuế theo ủy quyền của chủ nhà, kế toán cần nắm quy trình thực hiện để thực hiện cho đúng. 

----------------------------------------------------------------------------------

Đại lý thuế Địa Nam tư vấn kế toán miễn phí_Hotline: 19006243

(Dịch vụ báo cáo tài chính, rà soát dọn dẹp sổ sách kế toán, quyết toán thuế,...)

 


Bài viết khác

.

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG      Liên hệ công ty

  ĐẠI LÝ THUẾ ĐỊA NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA NAM
  Trụ sở: số 525 Lạc Long Quân - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - TP. Hà Nội
  Điện thoại: (+84) 4 3787 8822 - Fax: (+84) 4 3787 8282
  Email: info@dianam.vn - hotro@dianam.vn
  Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101592377 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp
  Giấy xác nhận về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế số: 50936/XN-CT-HTr ngày 20/12/2013
  Bản quyền thuộc Công ty cổ phần thương mại Địa Nam © 2015
  Yêu cầu ghi rõ nguồn "thue.dianam.vn" khi xuất bản tin tức từ trang web.

  DMCA.com Protection Status
  Đặt quảng cáo :0123456789