Đăng ký | Đăng nhập

Hãy nhập email và tên của bạn để bắt đầu

Email

Tên của bạn

Dia Nam Corp


Tên đăng nhập


Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đặt quảng cáo :0123456789
Dian Nam Slogan

Hướng dẫn kê khai và nộp tờ khai thuế GTGT tháng 9/2016 và quý III/2016 trên phần mềm HTKK 3.4.0 mới nhất

Đăng : 18/10/2016 09:27 AM

Ngày 23/09/2016 Tổng cục thuế đã nâng cấp phần mềm HTKK 3.3.8 lên phần mềm HTKK 3.4.0 nhằm phù hợp với các nội dung của Thông tư 92/2015/TT-BTC và thông tư 26/2015/TT-BTC. Đại lý thuế Địa Nam đã có một bài về tổng hợp các điểm mới của Phần mềm HTKK 3.4.0 mới nhất. 

Càng gần ngày 31/10/2016 - hạn kê khai và nộp tờ khai thuế tháng 9/2016 (đối với doanh nghiệp kê khai tháng) và Qúy III/2016 (đối với các doanh nghiệp kê khai Qúy) các bạn Kế toán càng cuống. Nhằm hỗ trợ các bạn nắm được các nội dung nâng cấp trong phần mềm HTKK 3.4.0 cũng như có thể làm đúng được thì bài viết này Đại lý thuế Địa Nam sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách kê khai và nộp thuế GTGT trên phần mềm nâng cấp HTKK 3.4.0 mới nhất. 

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK bằng cách: 

-  Kích vào biểu tượng phần mềm HTKK 3.4.0 trên màn hình máy tính. 

-  Trên phần mềm hiện lên mã số thuế. Các bạn nhập mã số thuế của đơn vị của mình vào và bấm đồng ý.

Bước 2: Chọn tờ khai: 01/GTGT tờ khai thuế GTGT khấu trừ (thông tư 156/2013, thông tư 26/2015)

Bước 3: Chọn kỳ kê khai thuế

-   Nếu đơn vị bạn thuộc diện kê khai thuế GTGT theo tháng thì tích vào tờ khai tháng.

-   Nếu đơn vị bạn thuộc diện kê khai thuế GTGT theo quý  thì tích vào tờ khai quý.

-   Chọn trạng thái tờ khai là lần đầu nếu trong thời hạn kê khai và tờ khai bổ sung nếu sau khi hết hạn nộp tờ khai

-   Trong phần danh mục ngành nghề chọn: Ngành hàng sản xuất kinh doanh thông thường.

-  Trong phiên bản nâng cấp 3.4.0 đã bỏ hẳn Phụ lục PL01-1/GTGT và phụ lục PL01-2/GTGT. Cũng chính vì bỏ hẳn hai phụ lục nêu trên nên không ít các bạn kế toán lúng túng không biết kê khai hóađơn đầu vào, đầu ra như thế nào để có thể tổng hợp số liệu chính xác như trên tờ khai. Thật ra điều này không phải là không có cách các bạn có thể làm theo 2 cách sau:

Cách 1:  Trước khi nâng cấp phần mềm HTKK 3.4.0 các bạn vào phần mềm HTKK 3.3.8 hoặc các phần mềm HTKK ở những phiên bản trở về trước. Sau đó các bạn vào phần trợ giúp kích chuột vào bảng kê mua vào và bảng kê bán ra. Lúc này phần mềm sẽ kết xuất ra file excel mẫu bảng kê mua vào và mẫu bảng kê bán ra. Các bạn tiến hành kê khai hóa đơn đầu vào và đầu ra tương ứng với hai bảng kê mua vào và bảng kê bán ra như bình thường.

Cách 2: Trong trường hợp đã nâng cấp lên phần mềm HTKK 3.4.0 các bạn hoàn toàn có thể tự tạo mẫu bảng kê mua vào và bảng kê bán ra trên phần mềm excel để nhập hóa đơn mua vào, hóa đơn bán ra như bình thường.

Cách lập bảng kê mua vào và bảng kê bán ra tương ứng với các chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT sẽ các bạn xem ở bước 4.

Bước 4: Tờ khai: 01/GTGT hiện lên trên màn hình. Các bạn nhập các chỉ tiêu tương ứng trên tờ khai.

Đối với phần mềm HTKK 3.4.0 trên tờ khai thuế GTGT có thay đổi so với phần mềm HTKK 3.3.8 trước đó là bổ sung thêm chỉ tiêu [32a]: hàng hóa dịch vụ bán ra không tính thuế: 

-  Chỉ tiêu [21]: Trong trường hợp trong kỳ kê khai doanh nghiệp không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa dịch vụ thì các bạn tích vào ô này.

-  Chỉ tiêu [22]: Chỉ tiêu [22] ở tờ khai thuế GTGT của kỳ hiện tại sẽ lấy số liệu từ chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế GTGT của kỳ kê khai trước và số liệu này sẽ tự động cập nhật. Trong trường hợp dữ liệu bị mất hoặc bạn kê khai ở máy tính khác thì chỉ tiêu [22] này các bạn nhập bằng tay.

-  Chỉ tiêu [23]:  Giá trị của hàng hóa dịch vụ mua vào. Số liệu ghi trên chỉ tiêu này là tổng giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào trong kỳ không bao gồm thuế GTGT.

Giá trị của hàng hóa dịch vụ mua vào = Tổng giá trị HHDV mua vào chưa bao gồm thuế GTGT của HHDV  dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp HHDV không phải kê khai nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ + Giá trị HHDV dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chiu thuế đủ điều kiện khấu trừ.

- Giá trị HHDV mua vào chưa bao gồm thuế GTGT của HHDV dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp HHDV không phải kê khai nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ : là tất cả các hóa đơn GTGT mua HHDV chỉ để phục vụ duy nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc diện chịu thuế GTGT như 0%, 5%, 10% thì nó là HHDV dùng riêng cho SXKD.

- Giá trị HHDV dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chiu thuế đủ điều kiện khấu trừ bao gồm tất cả các hóa đơn mua HHDV mà sử dụng chung cho cả hoạt động SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT .

Ví dụ: Hóa đơn tiền điện của công ty chuyên đào tạo giá dục và cài đặt sửa chữa máy tính.

-  Chỉ tiêu [24] : Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào: Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào bao gồm cả thuế GTGT đủ điệu kiện khấu trừ và thuế GTGT không đủ điều kiện khấu trừ. 

-  Chỉ tiêu [25]: Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này: Ở chỉ tiêu này chỉ thể hiện tổng số thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện được khấu trừ. 

Ví dụ : Công ty A chuyên đào tạo giáo dục và sửa chữa cài đặt máy tính trong kỳ có tổng số thuế GTGT đầu vào là 12 tr trong đóHóa đơn tiền điện, tiền nước, văn phòng phẩm dùng chung cho cho đào tạo giáo dục và cài đặt sữa chữa máy tính là 6tr, VAT đầu vào là 600.000đ, Thuế GTGT đầu vào của Hoạt động cài đặt và sửa chữa máy tính là 6tr. Doanh thu đào tạo thuộc diện không chịu thuế GTGT là: 60tr, doanh thu của hoạt động cài đặt và sửa chữa máy vi tính thuộc diện chịu thuế GTGT đầu ra  10% là 40tr.

-  Thuế GTGT đầu vào dùng cho dịch vụ đào tạo giáo dục sẽ không được khấu trừ thuế GTGT còn thuế GTGT đầu vào dùng cho dịch vụ cài đặt sửa chữa máy tính sẽ được khấu trừ. Như vậy ta cần xác định số thuế GTGT đầu vào đủ điện kiện được khấu trừ trong trường hợp này. Để làm được điều này chúng ta sẽ xác định tỷ lệ phần trăm doanh thu chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT trên tổng doanh thu. Cụ thể. 

+ Tỷ lệ % doanh thu chịu thuế GTGT là : 40/(60 +40) x 100 =40%

+ Tỷ lệ % doanh thu không chịu thuế GTGT là : 100% -40% = 60%

+Thuế GTGT đủ điều kiện được khấu trừ là : 600.000 x 40% = 240.000đ

-  Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong kỳ của công ty trên là: 6.000.000 + 240.000 = 6.240.000 đồng

-  Chỉ tiêu [26]:  Hàng hóa dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT: là tổng giá trị hàng hóa bán ra trong kỳ thuộc diện không chịu thuế GTGT

Ví dụ: theo ví dụ trên thì giá trị điền vào ở chỉ tiêu này là 60tr.

-   Chỉ tiêu [27], [28]: Phần mềm tự động cập nhật

-   Chỉ tiêu [29], [30], [31], [32], [33]: Tổng giá trị HHDV bán ra chịu thuế GTGT tương ứng 0%, 5%, 10% và thuế GTGT đầu ra tương ứng.

-  Chỉ tiêu [32a]: Hàng hóa dịch vụ bán ra không tính thuế: Tổng doanh thu của hoạt động cung cấp hàng hóa dịch vụ  không kê khai và nộp thuế GTGT được quy định tại điều 5 thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013.

-  Chỉ tiêu [34],[35],[36]: Phần mềm tự động cập nhật

-  Chỉ tiêu [37],[38]:Điều chỉnh giảm, tăng thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước. Hai chỉ tiêu này chỉ thực hiện khi kỳ trước các bạn có thực hiện kê khai bổ sung điều  hoặc làm theo yêu cầu của cơ quan thuế. Nếu chỉ tiêu [43] trên tờ khai KHBS của kỳ trước là số âm thì bạn nhập số tiền đó vào chỉ tiêu [37]. Nếu chỉ tiêu [43] trên tờ khai KHBS của kỳ trước là dương thì bạn nhập số tiền đó vào chỉ tiêu [38].

-  Chỉ tiêu [39],[40],[41],[42],[43]: Phần mềm tự động cập nhật.

Lưu ý: Nếu trên tờ khai xuất hiện giá trị tại chỉ tiêu [40] thì doanh nghiệp phải nộp thuế GTGT

Nếu trên tờ khai xuất hiện giá trị tại chỉ tiêu [43] thì doanh nghiệp còn được khấu trừ thuế GTGT tương ứng.

Bước 5: Sau khi điền đầy đủ các chỉ tiêu trên các bạn nhấn nút ghi. Sau đó tiến hành kết xuất tờ khai dưới dạng XML.

Bước 6: Vào trang web: kekhaithue.gdt.gov.vn đăng nhập và tiến hành nộp tờ khai.

---------------------------------------------------------------------------------

Đại lý thuế Địa Nam: Tư vấn kế toán, Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế,...


Bài viết khác

.

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG      Liên hệ công ty

  ĐẠI LÝ THUẾ ĐỊA NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA NAM
  Trụ sở: số 525 Lạc Long Quân - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - TP. Hà Nội
  Điện thoại: (+84) 4 3787 8822 - Fax: (+84) 4 3787 8282
  Email: info@dianam.vn - hotro@dianam.vn
  Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101592377 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp
  Giấy xác nhận về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế số: 50936/XN-CT-HTr ngày 20/12/2013
  Bản quyền thuộc Công ty cổ phần thương mại Địa Nam © 2015
  Yêu cầu ghi rõ nguồn "thue.dianam.vn" khi xuất bản tin tức từ trang web.

  DMCA.com Protection Status
  Đặt quảng cáo :0123456789