Hướng dẫn hạch toán chi phí lãi vay đầu tư vào doanh nghiệp khác

Đăng ký | Đăng nhập

Hãy nhập email và tên của bạn để bắt đầu

Email

Tên của bạn

Dia Nam Corp


Tên đăng nhập


Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đặt quảng cáo :0123456789
Dian Nam Slogan

Hướng dẫn hạch toán chi phí lãi vay đầu tư vào doanh nghiệp khác

Đăng : 18/09/2017 12:02 PM

Câu hỏi

Doanh nghiệp đầu tư vào công ty liên doanh liên kết bằng tiền vốn vay thì hạch toán như thế nào và chi phí lãi vay để đầu tư vào công ty liên doanh liên kết có được tính vào chi phí được trừ không?

Trả lời:

1.Khái niệm

- Công ty liên doanh được thành lập bởi các bên góp vốn liên doanh có quyền đồng kiểm soát các chính sách tài chính và hoạt động, là đơn vị có tư cách pháp nhân hạch toán độc lập. Công ty liên doanh phải tổ chức thực hiện công tác kế toán riêng theo quy định của pháp luật hiện hành về kế toán, chịu trách nhiệm kiểm soát tài sản, các khoản nợ phải trả, doanh thu, thu nhập khác và chi phí phát sinh tại đơn vị mình. Mỗi bên góp vốn liên doanh được hưởng một phần kết quả hoạt động của công ty liên doanh theo thỏa thuận của hợp đồng liên doanh.

- Khoản đầu tư được phân loại là đầu tư vào công ty liên kết khi nhà đầu tư nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp từ 20% đến dưới 50% quyền biểu quyết của bên nhận đầu tư mà không có thoả thuận khác.

2. Hạch toán một số nghiệp vụ

Nguồn đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết có thể là bằng tiền như tiền vốn của chủ sở hữu, tiền vốn vay hoặc bằng tài sản phi tiền tệ như hàng hóa, vật tư, tài sản cố định…

Trường hợp đầu tư vào công ty liên doanh liên kết là từ tiền nguồn vốn vay thì:

a) Khi vay tiền để đầu tư:

Nợ TK 111,112

Nợ TK 341: Tiền vay ( chi tiết TK 3411: Các khoản đi vay)

b) Khi đem tiền đi đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

Nợ TK 222: Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

Có TK 111,112

c) Khi trả lãi tiền vay từng kỳ

Nợ TK 635: Chi phí tài chính

Có TK 111,112

d) Khi nhận cổ tức, lợi nhuận được chia

- Khi nhận được thông báo về cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền từ công ty liên doanh, liên kết cho giai đoạn sau ngày đầu tư, ghi:

Nợ TK138 - Phải thu khác (1388)

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.

- Khi nhận tiền cổ tức:

Nợ TK 111,112:

Có TK 138: Phải thu khác

- Khi nhận được cổ tức, lợi cổ tức, lợi nhuận được chia (bằng tiền) đã sử dụng để đánh giá lại giá trị khoản nhuận của giai đoạn trước khi đầu tư hoặc đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá, ghi:

Nợ các TK 112, 138

Có TK 222 - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết.

3. Chi phí lãi vay đầu tư vào công ty liên doanh liên kết

Căn cứ vào khoản 2.18 điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC quy định:

“Trường hợp doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ, trong quá trình kinh doanh có khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.”

Như vậy, nếu doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ thì khoản lãi vay để đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Nếu doanh nghiệp chưa góp đủ vốn điều lệ thì khoản lãi vay để đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đại lý thuế Địa Nam - đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ về thuế, kế toán uy tín, chất lượng . Hotline 1900.62.43


Bài viết khác

.

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG      Liên hệ công ty

  ĐẠI LÝ THUẾ ĐỊA NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA NAM
  Trụ sở: số 525 Lạc Long Quân - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - TP. Hà Nội
  Điện thoại: (+84) 4 3787 8822 - Fax: (+84) 4 3787 8282
  Email: info@dianam.vn - hotro@dianam.vn
  Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101592377 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp
  Giấy xác nhận về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế số: 50936/XN-CT-HTr ngày 20/12/2013
  Bản quyền thuộc Công ty cổ phần thương mại Địa Nam © 2015
  Yêu cầu ghi rõ nguồn "thue.dianam.vn" khi xuất bản tin tức từ trang web.

  DMCA.com Protection Status
  Tu van - Dia Nam