Đăng ký | Đăng nhập

Hãy nhập email và tên của bạn để bắt đầu

Email

Tên của bạn

Dia Nam Corp


Tên đăng nhập


Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đặt quảng cáo :0123456789
Dian Nam Slogan

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót

Đăng : 08/02/2017 05:30 PM

CÔNG TY ………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số ..../…………..

……………., ngày ... tháng ... năm ……..

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

      Căn cứ:

- Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính

- Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính

- Thông tư 119/2014/TT-BTC 


 
      Hôm nay, ngày .... tháng ... năm ..., tại ………………………., chúng tôi gồm có:
 
Bên A: ....................................................
Do ông: …………………….., chức vụ: ……………………………
Địa chỉ: ……………………………….
Điện thoại: ……………………….; Email: …………………………
Mã số thuế: …………………………
 
Bên B: ....................................................
Do ông (bà):…………..................., chức vụ: ..................................
Địa chỉ: ………………..
Điện thoại: ……………; Email: …………………
Mã số thuế: ………………………….
 
Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số …………., ký hiệu …………. ngày ………… đã kê khai vào kỳ Quý ……./…….. và lập hóa đơn điều chỉnh số ………., ký hiệu ………… ngày …………., cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: …………………………………………

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

…………..

…….

……

……………….

………………

 

 

 

 

 

 

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ……………….. NHƯ SAU: 

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

…………..

…….

……

……………….

………………

 

 

 

 

 

 

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Tập tin đính kèm:

Mau bien ban dieu chinh hoa don sai sot.docx

Bài viết khác

.

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG      Liên hệ công ty

  ĐẠI LÝ THUẾ ĐỊA NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA NAM

  Trụ sở: Số 525B Lạc Long Quân - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - TP. Hà Nội

  TỔNG ĐÀI TƯ VẤN: 1900 6243

  Điện thoại: 0243 787 8282/ (84-024) 3787 8822

  Email: info@dianam.vn - hotro@dianam.vn

  Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101592377 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp

  Giấy xác nhận về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế số: 50936/XN-CT-HTr ngày 20/12/2013

  Bản quyền thuộc Công ty cổ phần thương mại Địa Nam © 2015

  Yêu cầu ghi rõ nguồn "thue.dianam.vn" khi xuất bản tin tức từ trang web.

   

  DMCA.com Protection Status
  Đặt quảng cáo :0123456789