Đăng ký | Đăng nhập

Hãy nhập email và tên của bạn để bắt đầu

Email

Tên của bạn

Dia Nam Corp


Tên đăng nhập


Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đặt quảng cáo :0123456789
Dian Nam Slogan

Biểu mẫu đề nghị nộp dần tiền thuế nợ

Đăng : 25/11/2021 06:29 PM

 

Mẫu số: 01/NDAN (Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Số: …….        

      V/v đề nghị nộp dần tiền thuế nợ

             .........., ngày..........tháng ........năm ......

 

                                                    

Kính gửi: .....(tên cơ quan thuế) ………

Tên người nộp thuế: ……………………………….……………

Mã số thuế: ……………………………………………………..

Địa chỉ nhận thông báo: …………………………….…………..

Điện thoại: …………………… E-mail: ……………...................

Căn cứ quy định tại Điều.... Thông tư số .../.../TT-BTC ngày ... tháng ... năm ... của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ thư bảo lãnh số.... ngày ... tháng ... năm ... của ... (tên tổ chức bảo lãnh) ...;

Tính đến ngày... tháng ... năm ..., .... (Tên người nộp thuế)... có tổng số tiền thuế nợ là: ... đồng.

.... (Tên người nộp thuế)... đề nghị nộp dần tiền thuế nợ theo từng tháng, từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ..., cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT

Kỳ nộp dần

Khoản tiền thuế nợ được nộp dần

Tiểu mục

Số tiền nộp dần theo tháng

Thời hạn nộp dần

Ghi chú

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

1

 

Tháng thứ nhất

Tổng cộng

 

 

 

 

 

Thuế ...

 

 

 

 

 

Thuế…

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

2

 

Tháng thứ hai

Tổng cộng

 

 

 

 

 

Thuế ...

 

 

 

 

 

Thuế…

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

3

 

Tháng thứ ba

Tổng cộng

 

 

 

 

 

Thuế ...

 

 

 

 

 

Thuế…

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

Tháng thứ …

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

                     

 

…(Tên người nộp thuế)… cam kết nộp đầy đủ số tiền thuế nợ phải nộp dần theo tháng và số tiền chậm nộp phát sinh (nếu có) đúng thời hạn quy định.

Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)

(1) Thư bảo lãnh;

(2) Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế (nếu có);

     …...........

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- ....

- Lưu:VT,...

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ                   Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

ĐẠI LÝ THUẾ ĐỊA NAM

HOTLINE: 094 697 8282

TỔNG ĐÀI 1900 6243 (Phím 2)

Điện thoại: (84-024) 3787 8822/ (84-024) 3787 8282

Địa chỉ: 525 Lạc Long Quân, P.Xuân La, Q.Tây Hồ, HN

Email: info@dianam.vn – dailythuedianam@gmail.com

Facebookhttps://www.facebook.com/dailythuedianam/

 

 

Tập tin đính kèm:

1. Mau 01 NDAN Van ban de nghi nop dan.doc

Bài viết khác

.

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG      Liên hệ công ty

  ĐẠI LÝ THUẾ ĐỊA NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA NAM

  Trụ sở: Số 525B Lạc Long Quân - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - TP. Hà Nội

  TỔNG ĐÀI TƯ VẤN: 1900 6243

  Điện thoại: 0243 787 8282/ (84-024) 3787 8822

  Email: info@dianam.vn - hotro@dianam.vn

  Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101592377 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp

  Giấy xác nhận về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế số: 50936/XN-CT-HTr ngày 20/12/2013

  Bản quyền thuộc Công ty cổ phần thương mại Địa Nam © 2015

  Yêu cầu ghi rõ nguồn "thue.dianam.vn" khi xuất bản tin tức từ trang web.

   

  DMCA.com Protection Status
  Đặt quảng cáo :0123456789