Đăng ký | Đăng nhập

Hãy nhập email và tên của bạn để bắt đầu

Email

Tên của bạn

Dia Nam Corp


Tên đăng nhập


Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đặt quảng cáo :0123456789
Dian Nam Slogan

Mẫu số 15/KTTT: Biên bản khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Đăng : 15/05/2020 10:13 AM

 

Mẫu số: 15/KTTT

(Ban hành kèm theo Thông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

 

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH THANH TRA

ĐOÀN THANH TRA..................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

BIÊN BẢN KHÁM NƠI CẤT GIẤU TÀI LIỆU, TANG VẬT LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH VI TRỐN THUẾ, GIAN LẬN THUẾ

 

            - Căn cứ Quyết định số..............ngày..........tháng..........năm ............. của ................... về việc thanh tra .................................................................... ......................................................

tại..................................................................................................................,,,,............................;

            - Căn cứ Quyết định số .............ngày..........tháng..........năm ............. của ................... về việc khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế,

- Căn cứ văn bản số.........ngày........ của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp quận (huyện, thị xã)......

Hôm nay, hồi ..... giờ..... ngày ..... tháng  .....  năm .........

Tại:............................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

1. ..................................................................        Chức vụ:........................................................;

2. ..................................................................        Chức vụ:........................................................;

3. ..................................................................        Chức vụ:........................................................;

...........................

Với sự chứng kiến của:

1. Ông (bà) ....................................... Nghề nghiệp:...................................................................;

Giấy chứng minh nhân dân số:.................................; Ngày cấp: ...............; Nơi cấp:...............;

Địa chỉ thường trú:......................................................................................................................;

2. Ông (bà) ....................................... Nghề nghiệp:...................................................................;

Giấy chứng minh nhân dân số:.................................; Ngày cấp: ...............; Nơi cấp:...............;

Địa chỉ thường trú:......................................................................................................................;

Tiến hành khám: ......................................................................................................................

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

là nơi cất giấu tài liệu, tang vật có liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế của:

Ông (bà)/tổ chức:....................................................... – Mã số thuế:.......................................;

Giấy CMND/ Hộ chiếu/ Chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Chứng nhận đăng ký hoạt động số: ................................................................... do ............................. cấp ngày................................

Địa chỉ: .....................................................................................................................................

Chủ nơi bị khám là:

Ông (bà)/tổ chức:....................................................... – Mã số thuế:.......................................;

Giấy CMND/ Hộ chiếu/ Chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Chứng nhận đăng ký hoạt động số: ................................................................... do ............................. cấp ngày................................

Địa chỉ: ....................................................................................................................................

Sau khi khám chúng tôi phát hiện và tạm giữ những tài liệu, tang vật sau:

STT

Tên tài liệu,

tang vật

Số

lượng

Chủng loại, tình trạng

tài liệu, tang vật

Ghi

chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài những tài liệu, tang vật nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

Các đề xuất khác của Đoàn khám về việc xử lý các tài liệu được phát hiện (nếu có).

­­

Việc khám kết thúc vào hồi ..... giờ..... ngày ..... tháng  .....  năm .........

Biên bản này gồm có........ trang, được lập thành .......... bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. 01 bản được giao cho cá nhân/ tổ chức có tài liệu, tang vật được trả lại.  

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản hoặc có ý kiến bổ sung khác (nếu có) như sau: ..................................................................................................

 

Chủ nơi bị khám hoặc

Người khám

(người thành niên trong gia đình)

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biên bản khám

Người chứng kiến

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 
   

Ghi chú:

1. Trường hợp trong số những người chứng kiến có đại diện chính quyền địa phương thì phải ghi rõ họ tên và chức vụ.

2. Trong Bảng kê tài liệu, tang vật bị tạm giữ cần ghi chú rõ tài liệu, tang vật có được niêm phong không, nếu có niêm phong thì trên niêm phong phải có chữ ký của người (hoặc đại diện tổ chức) có tài liệu, tang vật bị tạm giữ, có sự chứng kiến của đại diện gia đình hay đại diện chính quyền không, nếu không có phải ghi rõ có sự chứng kiến của ông (bà)...

3. Người có ý kiến khác phải tự ghi ý kiến của mình vào văn bản, nêu rõ lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

Tập tin đính kèm:

Mau_so_15_KTTT.doc

Bài viết khác

.

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG      Liên hệ công ty

  ĐẠI LÝ THUẾ ĐỊA NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA NAM

  Trụ sở: Số 525B Lạc Long Quân - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - TP. Hà Nội

  TỔNG ĐÀI TƯ VẤN: 1900 6243

  Điện thoại: 0243 787 8282 

  Email: info@dianam.vn - hotro@dianam.vn

  Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101592377 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp

  Giấy xác nhận về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế số: 50936/XN-CT-HTr ngày 20/12/2013

  Bản quyền thuộc Công ty cổ phần thương mại Địa Nam © 2015

  Yêu cầu ghi rõ nguồn "thue.dianam.vn" khi xuất bản tin tức từ trang web.

   

  DMCA.com Protection Status
  Đặt quảng cáo :0123456789