Đăng ký | Đăng nhập

Hãy nhập email và tên của bạn để bắt đầu

Email

Tên của bạn

Dia Nam Corp


Tên đăng nhập


Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đặt quảng cáo :0123456789
Dian Nam Slogan

Văn bản đề nghị xóa nợ tiền thuế tiền phạt

Đăng : 25/11/2021 09:22 AM

Mẫu số: 01/XOANO Ban hành kèm theo Thông tư số 
80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ

BAN HÀNH VĂN BẢN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: ……......./......….

V/v đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

 

............, ngày..........tháng ........năm ......

 

 

 

Kính gửi: …(Tên cơ quan cấp trên) …

Căn cứ Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Điều …. Thông tư số …/…/TT-BTC ngày … tháng … năm … của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

… (Tên cơ quan thuế ban hành văn bản)… đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt cho … (tên người nộp thuế)…, mã số thuế:…., địa chỉ:…;(1)

Lý do đề nghị xóa nợ: ….

Số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đề nghị xóa như sau:

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT

Loại thuế

Tiểu mục

Số tiền

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

… (Tên cơ quan thuế ban hành văn bản)… gửi kèm văn bản này hồ sơ đề nghị xóa nợ cho người nộp thuế, bao gồm các tài liệu sau (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao):

1. …

2. …

… (Tên cơ quan thuế ban hành văn bản)… đề nghị …(Tên cơ quan cấp trên) … giải quyết theo quy định của pháp luật./.

 

Nơi nhận:                                                  

- Như trên;

- …;

- Lưu: VT, ….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

BAN HÀNH VĂN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú:

(1) Trường hợp xóa nợ đối với cá nhân, cá nhân kinh doanh, chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân và chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định tại khoản 3 Điều 85 Luật quản lý thuế thì phải có thêm nội dung về: họ và tên, số thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cá nhân, cá nhân kinh doanh, chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân và chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

 

Tập tin đính kèm:

1. Mau 01-XOANO Van ban de nghi xoa no tien thue tien phat.doc

Bài viết khác

.

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG      Liên hệ công ty

  ĐẠI LÝ THUẾ ĐỊA NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA NAM

  Trụ sở: Số 525B Lạc Long Quân - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - TP. Hà Nội

  TỔNG ĐÀI TƯ VẤN: 1900 6243

  Điện thoại: 0243 787 8282/ (84-024) 3787 8822

  Email: info@dianam.vn - hotro@dianam.vn

  Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101592377 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp

  Giấy xác nhận về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế số: 50936/XN-CT-HTr ngày 20/12/2013

  Bản quyền thuộc Công ty cổ phần thương mại Địa Nam © 2015

  Yêu cầu ghi rõ nguồn "thue.dianam.vn" khi xuất bản tin tức từ trang web.

   

  DMCA.com Protection Status
  Đặt quảng cáo :0123456789