Đăng ký | Đăng nhập

Hãy nhập email và tên của bạn để bắt đầu

Email

Tên của bạn

Dia Nam Corp


Tên đăng nhập


Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đặt quảng cáo :0123456789
Dian Nam Slogan

Hướng dẫn chi tiết tính tiền nộp chậm các loại thuế năm 2016

Đăng : 07/09/2016 11:19 AM

 

Mức xử phạt đối việc chậm nộp tiền thuế được quy định chi tiết tại Khoản 1,Điều 3, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành một số điều luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế GTGT, luật thuế TTĐB và luật Quản lý thuế ban hành ngày 01 tháng 07 năm 2016, có hiệu lực ngày 01/07/2016:

-Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế theo quy định thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp (tiền phạt nộp muộn). Tiền chậm nộp thuế đươc tính theo mức 0.03%/ ngày/ số tiền thuế chậm nộp.

- Đối với các khoản nợ thuế phát sinh trước ngày 01/07/2016 mà người nộp thuế chưa nộp. thì từ ngày 01/07/2016 mức phạt nộp muộn được áp dụng là 0.03%/ ngày/ số tiền thuế nộp muộn (chứ không phải 0.05% như trước )

- Người nộp thuế bán hàng, dịch vụ được thanh toán bằng ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp thuế đúng hạn thì không phải nộp tiền chậm nộp trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán.

Công thức tổng quát

Số tiền nộp chậm = Số tiền thuế phát sinh x 0.03%  x số ngày nộp muộn

Trong đó:

+ Số tiền thuế phát sinh là số tiền thuế GTGT/TNDN/TNCN/ Môn bài phát trinh trong kỳ nhưng chưa nộp đúng thời gian quy định

+ Số ngày nộp muộn bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ theo chế độ quy định và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn được ghi trong thông báo hoặc quyết định xử phạt của cơ quan thuế đến ngày cá nhân/ đơn vị nộp thuế tự giác nộp số tiền thuế chậm nộp vào ngân sách nhà nước (Khoản 2, Điều 12, Nghị định 98/2007/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/07/2007)

TH1: Các khoản tiền nợ thuế phát sinh từ ngày 01/07/2016: Áp dụng mức 0.03%/ ngày / số tiền nộp muộn

Ví dụ: Quý II năm 2016, số tiền thuế GTGT công ty A phải nộp là 100.000.000 triệu. Ngày 26/07/2016 Công ty dã nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng qua mạng. Ngày 29/08/2016 công ty nộp số tiền thuế GTGT.

Hướng dẫn:

Thời gian nộp tờ khai và tiền thuế phát sinh phải nộp trong 30 ngày của tháng đầu tiên trong quý sau quý phát sinh (Theo thông tư 156/2013/TT-BTC - khoản 3, điều 10 - có hiệu lực từ ngày 01/01/2014)  => Tính đến ngày 29/08/2016 công ty A đã nộp chậm tiền thuế GTGT quý 2

Cách tính số tiền nộp chậm:

-Số ngày nộp muộn: tính từ ngày 31/07/2016 đến ngày 29/08/2016 = 30 ngày

- Số tiền thuế GTGT phải nộp của quý II.2016: 100.000.000 đồng

=> Vậy số tiền công ty A phải nộp là:

100.000.000 x 0.03% x 30 = 900.000 đồng (Chín trăm nghìn đồng)

TH2: Các khoản tiền nợ thuế phát sinh trước ngày 01/07/2016:

Được hướng dẫn tại công văn số 10315/BTC-TCT ngày 25/07/2016  hướng dẫn thực hiện luật số 106/2016/QH13

Đối với khoản nợ thuế phát sinh trước ngày 01/07/2016 nhưng đến ngày 01/07/2016 vẫn chưa nộp thì từ ngày 01/07/2016 chuyển sang áp dụng mức tính tiền chậm nộp 0,03%/ngày.

Lưu ý: cá nhân/ đơn vị nộp thuế khai thiếu tiền thuế của kỳ thuế phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016 mới tự phát hiện hoặc do bị thanh tra, kiểm tra phát hiện ra thì áp dụng tiền chậm nộp ở mức 0,05%/ngày (hoặc mức phù hợp quy định của từng thời kỳ) tính từ ngày phải nộp theo quy định của pháp luật đến hết ngày 30/6/2016 và ở mức 0,03%/ngày tính từ ngày 01/7/2016 đến ngày người nộp thuế nộp vào ngân sách nhà nước.

Mức tính tiền chậm nộp phù hợp quy định từng thời kỳ được tính theo bảng sau:

Thời kỳ

Mức tính tiền chậm nộp

Trước ngày 01/07/2013

0.05%/ ngày / số tiền thuế chậm nộp

Từ ngày 01/07/2013- đến ngày 31/12/2014

+0.05% / ngày / số tiền thuế chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp đến ngày thứ 90

+ 0.07%/ ngày/ số tiền thuế chậm nộp kể từ ngày thứ 90

(Căn cứ: Điểm a và b điều 34 TT 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2016 ; NĐ 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013)

Từ ngày 01/01/2015- đến ngày 30/06/2016

0.05%/ ngày / số tiền thuế chậm nộp

(Căn cứ: Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn nghị định số 12/2015/NĐ-CP

Từ ngày 01/07/2016- đến nay

0.03%/ ngày/ số tiền thuế chậm nộp

(căn cứ:Khoản 1, điều 3, Nghị định 100/2016/NĐ-CP)

Đại lý thuế Địa Nam (hotline: 0946 97 8282): hỗ trợ kê khai thuế, quyết toán thuế, làm báo cáo tài chính

 

Ví dụ: Công ty A, nợ tiền thuế TNDN năm 2012 là 50.000.000 đồng. Được gia hạn đến ngày 02/04/2013. Ngày 30/8/2016 công ty A nộp tiền thuế và nộp phạt

Cách tính số tiền nộp phạt mà công ty A phải nộp:

1 Số tiền chậm nộp  Từ ngày 3/4/2013- 30/6/2013 có 120 ngày

                                                    50.000.000 x 0.05% x 120 = 3.000.000 đồng  (1)

2 Từ ngày 01/07/2013 – ngày 31/12/2014:  có 548 ngày

+ Số tiền nộp chậm từ 01/07/2013- 28/09/2013  (90 ngày):

                                                   50.000.000 x 0.05% x 90 = 2.250.000 đồng  (2)

+ Số tiền nộp chậm từ 29/09/2013 – 31/12/2014 ( 458 ngày):

                                                   50.000.000 x 0.07% x 458 = 16.030.000 đồng  (3)

3 Số tiền chậm nộp Từ ngày 01/01/2015 – 30/06/2016 (546 ngày)

                                                 50.000.000x0.05 % x 546 = 13.650.000 đồng (4)

4 Số tiền chậm nộp từ ngày 01/07/2016 – 30/08/2016 có 61 ngày

                                                50.000.000 x 0.03% x 61 = 915.000 đồng (5)

Vậy số tiền chậm nộp công ty phải nộp là (1)+(2)+(3)+(4)+(5)

3.000.000+ 2.250.000+16.030.000+13.650.000+915.000 = 35.845.000  đồng 

 

------------------------------------------------


Bài viết khác

.

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG      Liên hệ công ty

  ĐẠI LÝ THUẾ ĐỊA NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA NAM
  Trụ sở: số 525 Lạc Long Quân - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - TP. Hà Nội
  Điện thoại: (+84) 4 3787 8822 - Fax: (+84) 4 3787 8282
  Email: info@dianam.vn - hotro@dianam.vn
  Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101592377 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp
  Giấy xác nhận về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế số: 50936/XN-CT-HTr ngày 20/12/2013
  Bản quyền thuộc Công ty cổ phần thương mại Địa Nam © 2015
  Yêu cầu ghi rõ nguồn "thue.dianam.vn" khi xuất bản tin tức từ trang web.

  DMCA.com Protection Status
  Đặt quảng cáo :0123456789