Đăng ký | Đăng nhập

Hãy nhập email và tên của bạn để bắt đầu

Email

Tên của bạn

Dia Nam Corp


Tên đăng nhập


Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đặt quảng cáo :0123456789
Dian Nam Slogan

Cách viết bản cam kết

Đăng : 30/01/2018 04:51 PM

Nội dung bản cam kết gồm những thông tin về người viết đơn, nội dung cam kết thực hiện và các thông tin liên quan khác.

Đại lý Thuế Địa Nam sẽ hướng dẫn các bạn cách ghi bản cam kết 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------o0o-------

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: ……………………........................................

Tên cá nhân/tổ chức: (tôi/chúng tôi) …………..………...………………………….....................

Mã số thuế (nếu có): ………………...………..………...………………………….......................

Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD :............................Ngày cấp: ..........................Nơi cấp:..........………..

Địa chỉ cư trú/trụ sở:…………………………………………………………......……...................

Nơi làm việc(nếu có): ……...…………….…………………….……...……………......................

Điện thoại liên hệ: ……...…………………………………..……………………….....................

Tôi cam kết các nội dung sau đây….............................................…………………..................

1…...…………….………………..…………………………..............……………………………

2…...…………….………………..…………………………..............……………………………

Tôi/chúng tôi đề nghị:

1…...…………….………………..…………………………..............……………………………

2…...…………….………………..…………………………..............……………………………

3..........................................................................................................................................................

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.

............., ngày ...... tháng ...... năm..........

CÁ NHÂN/PHÁP NHÂN CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)
 

Hướng dẫn viết bản cam kết

 

1. Giấy cam kết là gì

 

Giấy cam kết là loại văn bản có giá trị pháp lý giữa hai bên ký cam kết, nếu bên nào không làm đúng nội dung trong cam kết thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

Giấy cam kết có giá trị hiệu lực pháp lý khi có chữ kí của hai bên cam kết, đã được công chứng hay chứng thực trước cơ quan pháp luật.

 

2. Phần nội dung bản cam kết

 

Ghi rõ nội dung cam kết của cá nhân hoặc tổ chức bao gồm: Nội dung cam kết, thời gian thực hiện cam kết, đề nghị khác........

 

Ví dụ:

 

   Đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước;

   Thanh lý mọi hợp đồng đã ký kết với các tổ chức, cá nhân;

   Chưa mở tài khoản tại bất kỳ ngân hàng nào;

   Thực hiện nghĩa vụ với người lao động;

   Không có nợ nần với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào

 

Bản cam kết sẽ phải gửi đến cá nhân hay tổ chức liên quan trực tiếp đến bản cam kết.

 

Thông tin của cá nhân/tổ chức viết bản cam kết như:

 

   Tên cá nhân/tổ chức: ghi rõ tên của cá nhân hoặc tổ chức tham gia cam kết.

   Mã số thuế (nếu có): ghi rõ mã số thuế của cá nhân hoặc tổ chức, cơ quan.

   Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD: ghi rõ số chứng minh nhân dân đối với cá nhân hoặc giấy phép kinh doanh đối với tổ chức, cơ quan.

   Ngày cấp: ghi rõ ngày cấp CMND hoặc ĐKKD.

   Nơi cấp: ghi rõ nơi cấp CMND hoặc ĐKKD.

   Địa chỉ cư trú/trụ sở: ghi rõ địa chỉ thường trú của cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở của tổ chức.

   Nơi làm việc(nếu có): ghi rõ địa chỉ công ty làm việc, tên công ty.

   Điện thoại liên hệ: ghi rõ số điện thoại của cá nhân hoặc của tổ chức.

 

Trong phần nội dung ghi rõ các nội dung về các vấn đề cần cam kết. Cuối cùng ghi rõ trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên và ký xác nhận.

 

Tải Mẫu Bản cam kết Tại Đây

 

Bài viết khác

.

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG      Liên hệ công ty

  ĐẠI LÝ THUẾ ĐỊA NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA NAM
  Trụ sở: số 525 Lạc Long Quân - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - TP. Hà Nội
  Điện thoại: (+84) 4 3787 8822 - Fax: (+84) 4 3787 8282
  Email: info@dianam.vn - hotro@dianam.vn
  Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101592377 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp
  Giấy xác nhận về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế số: 50936/XN-CT-HTr ngày 20/12/2013
  Bản quyền thuộc Công ty cổ phần thương mại Địa Nam © 2015
  Yêu cầu ghi rõ nguồn "thue.dianam.vn" khi xuất bản tin tức từ trang web.

  DMCA.com Protection Status
  Đặt quảng cáo :0123456789