Quy chế lương cho doanh nghiệp năm 2017

Đăng ký | Đăng nhập

Hãy nhập email và tên của bạn để bắt đầu

Email

Tên của bạn

Dia Nam Corp


Tên đăng nhập


Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đặt quảng cáo :0123456789
Dian Nam Slogan

Quy chế lương cho doanh nghiệp năm 2017

Đăng : 12/01/2017 02:22 PM

Nhiều doanh nghiệp lựa chọn mức lương tối thiểu vùng là cơ sở để đóng bảo hiểm cho người lao động và quy chế lương của họ đương nhiên cũng sẽ xây dựng tương ứng. Nếu doanh nghiệp của bạn nằm trong đối tượng này thì năm 2017, khi thay đổi mức lương tối thiểu vùng, quy chế lương cũng sẽ phải điều chỉnh để phù hợp với quy định lương cơ bản mới theo quy định tại Nghị định 153/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/01/2017. 

Đại lý thuế Địa Nam xin chia sẻ mẫu Quy chế lương thưởng mới nhất năm 2017, tùy thuộc vào tình hình của Công ty, các bạn có thể tùy chỉnh sao cho phù hợp với đơn vị mình. 

CÔNG TY ……………

-----o0o-----

Số: 01/20…../ QC - CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm …

 

QUY CHẾ LƯƠNG, THƯỞNG

VÀ CHẾ ĐỘ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

-   Căn cứ Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 có hiệu lực từ ngày 1/5/2013;

-   Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;

-   Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương và Nghị định số 44/2013/NĐ- CP và Nghị định số 05/2015/NĐ- CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động;

-  Căn cứ Nghị định số 153/2016/NĐ – CP ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo Hợp đồng lao động;

-  Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định 115/2015/NĐ- CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật BHXH 2014.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty....................... ;

- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty ......................... ;

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Mục đích:

- Việc trả lương, trả thưởng cho từng cá nhân, từng bộ phận, nhằm khuyến khích người lao động làm viêc hoàn thành tốt công việc theo chức danh và đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty,

- Đảm bảo đời sống cho người lao động Công ty yên tâm công tác, đáp ứng được mức sống cơ bản cho người lao động Công ty.

- Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật lao động về lương thưởng và các chế độ cho người lao động.

2Đối tượng và phạm vi áp dụng

Áp dụng cho toàn bộ người điều hành công ty và người lao động tham gia làm việc tại Công ty ..................................................................(sau đây gọi tắt là “Công ty”) bao gồm cả những người làm việc theo hợp đồng học việc, hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động;

Những người làm việc theo hợp đồng thời vụ thì thực hiện trả lương theo mức lương cụ thể thỏa thuận trong hợp đồng thời vụ của từng người.

3. Nguồn hình thành quỹ tiền lương

 Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm, Công ty xác định tổng quỹ tiền lương tương ứng gồm các nguồn sau:

+ Quỹ lương theo đơn giá tiền lương: Là quỹ lương của Công ty được hình thành theo chỉ tiêu hiệu số Tổng doanh thu – Tổng chi phí chưa có lương của từng loại hình sản xuất kinh doanh được Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt và thực hiện đăng ký với cơ quan Nhà nước (nếu có);

+ Tiền lương bổ sung trích thêm trong kỳ ngoài các mục tiêu trên do Hội đồng quản trị quyết định tùy theo mức độ hoàn thành kế hoạch.

CHƯƠNG II

NGUYÊN TẮC TRẢ LƯƠNG

1. Việc phân phối tiền lương, gắn liền với năng suất chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty và các cá nhân người lao động theo đúng quy định của Nhà nước.

2. Việc trả lương cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh chung của đơn vị và mức độ đóng góp của người lao động theo nguyên tắc làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, làm công việc gì, chức vụ gì hưởng lương theo công việc đó, chức vụ đó. Khi thay đổi công việc, thay đổi chức vụ thì hưởng lương theo công việc mới, chức vụ mới.

3. Tiền lương tiền thưởng trả cho tập thể hoặc người lao động căn cứ vào năng suất, chất lượng, hiệu quả và mức độ đóng góp của cá nhân tập thể người lao động, đảm bảo sự công bằng và minh bạch giữa tập thể và cá nhân.

4. Tiền lương, tiền thưởng trả cho cá nhân hoặc tập thể người lao động phụ thuộc vào quỹ lương được giao (theo hình thức khoán hoặc đơn giá), và mức độ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Không sử dụng quỹ tiền lương, tiền thưởng vào mục đích khác.

5. Khi kết quả sản xuất kinh doanh tăng lên thì tiền lương của người lao động tăng theo hiệu quả thực tế phù hợp với Quỹ tiền lương thực hiện được giám đốc phê duyệt.

6. Trong mọi trường hợp chưa quy định trong quyết định này sẽ thực hiện theo quy định của Nhà nước về chính sách tiền lương, tiền công.

......

Do điều kiện văn bản có nội dung quá dài, các bạn đọc vui lòng tải mẫu bằng văn bản tại link dưới đây:

Xem thêm: 

-  Cách xây dựng thang bảng lương năm 2017

- Hệ thống thang bảng lương chính xác nhất năm 2017

Tập tin đính kèm:

Quy che luong thuong_Thuedianam.doc

Bài viết khác

.

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG      Liên hệ công ty

  ĐẠI LÝ THUẾ ĐỊA NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA NAM
  Trụ sở: số 525 Lạc Long Quân - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - TP. Hà Nội
  Điện thoại: (+84) 4 3787 8822 - Fax: (+84) 4 3787 8282
  Email: info@dianam.vn - hotro@dianam.vn
  Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101592377 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp
  Giấy xác nhận về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế số: 50936/XN-CT-HTr ngày 20/12/2013
  Bản quyền thuộc Công ty cổ phần thương mại Địa Nam © 2015
  Yêu cầu ghi rõ nguồn "thue.dianam.vn" khi xuất bản tin tức từ trang web.

  DMCA.com Protection Status
  Tu van - Dia Nam