Đăng ký | Đăng nhập

Hãy nhập email và tên của bạn để bắt đầu

Email

Tên của bạn

Dia Nam Corp


Tên đăng nhập


Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đặt quảng cáo :0123456789
Dian Nam Slogan

Các điều kiện để thành lập doanh nghiệp lữ hành

Đăng : 22/04/2016 02:03 PM

CÂU HỎI:

Chúng tôi đang chuẩn bị để thành lập doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực lữ hành. Chúng tôi băn khoăn không biết để thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nêu trên, Chúng tôi cần phải tuân thủ điều kiện gì theo quy định của pháp luật?

 

TRẢ LỜI:

 

Thứ nhất, trước đây theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005, đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bạn cần đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định trước khi thành lập doanh nghiệp và nộp kèm các giấy tờ chứng minh đáp ứng đủ điều kiện trong hồ sơ thành lập doanh nghiệp (còn gọi là điều kiện trước). Tuy nhiên, theo quy định mới của Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sau khi thành lập doanh nghiệp, khi tiến hành các hoạt động kinh doanh đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, bạn cần đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật (còn gọi là điều kiện sau).

Bởi vậy, đối với trường hợp kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện, khi nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp thì bạn chưa cần nộp các giấy tờ, tài liệu chứng minh điều kiện. Khi bắt đầu hoạt động kinh doanh về ngành nghề này thì bạn mới phải làm thủ tục bổ sung theo quy định.

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

Pháp luật quy định rất rõ khi kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, như sau:

Khoản 1 Điều 8 - Luật doanh nghiệp 2014 quy định:“Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.”

Khoản 8 Điều 7 -  Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp quy định: “Doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành”.

Thứ hai, đối với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực lữ hành du lịch, khi tiến hành các hoạt động kinh doanh, bạn cần đáp ứng quy định của Luật du lịch năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể:

* Đối với lữ hành nội địa (theo Điều 44 - Luật du lịch năm 2015)

- Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

- Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.

- Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

* Đối với lữ hành quốc tế (theo Điều 46 - Luật du lịch năm 2015, Khoản 2 Điều 15 -Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2017 hướng dẫn Luật du lịch - được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 180/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2015)

- Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương cấp.

- Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh.

- Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

- Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

- Có tiền ký quỹ, cụ thể:

§  250.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;

§  500.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài hoặc kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

Lưu ý:

Điều 12 - Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2017 hướng dẫn Luật du lịch - được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 180/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2015 quy định:

- Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong các lĩnh vực sau:

§  Quản lý hoạt động lữ hành;

§  Hướng dẫn du lịch;

§  Quảng bá, xúc tiến du lịch;

§  Xây dựng và điều hành chương trình du lịch;

§  Nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.

- Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định thông qua giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nơi người đó đã hoặc đang làm việc; các giấy tờ hợp lệ khác xác nhận thời gian người đó làm việc trong lĩnh vực lữ hành.

 

Dịch vụ đại lý thuế Địa Nam


Bài viết khác

.

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG      Liên hệ công ty

  ĐẠI LÝ THUẾ ĐỊA NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA NAM
  Trụ sở: số 525 Lạc Long Quân - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - TP. Hà Nội
  Điện thoại: (+84) 4 3787 8822 - Fax: (+84) 4 3787 8282
  Email: info@dianam.vn - hotro@dianam.vn
  Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101592377 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp
  Giấy xác nhận về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế số: 50936/XN-CT-HTr ngày 20/12/2013
  Bản quyền thuộc Công ty cổ phần thương mại Địa Nam © 2015
  Yêu cầu ghi rõ nguồn "thue.dianam.vn" khi xuất bản tin tức từ trang web.

  DMCA.com Protection Status
  Đặt quảng cáo :0123456789