Đăng ký | Đăng nhập

Hãy nhập email và tên của bạn để bắt đầu

Email

Tên của bạn

Dia Nam Corp


Tên đăng nhập


Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đặt quảng cáo :0123456789
Dian Nam Slogan

Mẫu giấy ủy quyền thực hiện thủ tục kê khai thuế ban đầu

Đăng : 17/03/2017 09:48 AM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----*****-----

GIẤY  UỶ QUYỀN 

-   Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

-   Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

-   Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty ....................................................;

-   Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty ..................................................... ;

-   Căn cứ Quyết định số … ngày …/…/….. của Giám đốc Công ty ...................................

..................................... về việc phân công, ủy quyền cho................................ ;

BÊN A (BÊN UỶ QUYỀN): Ông (bà):..............................................................

Chức vụ: ..................................................................................................................

Số CMTND: ……...........…., ngày cấp …………….....…, nơi cấp ..................………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………..................

BÊN B (NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN): Ông (bà):..............................................................

Số CMTND: ……...........…., ngày cấp …………….....…, nơi cấp ..................………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………..................

Bằng Giấy ủy quyền này, Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện các công việc sau:

Điều 1Công việc ủy quyền

Thay mặt Bên A làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để thực hiện thủ tục kê khai và nộp thuế ban đầu của Bên A gồm:

1.  Đăng ký phương pháp tính thuế;

2.  Nộp tờ khai và nộp lệ phí môn bài;

3.  Mở tài khoản ngân hàng, thông báo cho cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh;

4.  Đăng ký nộp thuế điện tử;

5.  Thực hiện các thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn, in và thông báo phát hành hóa đơn;

Điều 2: Nghĩa vụ và trách nhiệm Bên A

1.  Tạo điều kiện về thời gian và cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ liên quan để bên B có thể hoàn thành tốt công việc tại điều 1 văn bản này.  

2.  Thanh toán cho bên B những khoản phí và lệ phí phát sinh trong quá trình thực hiện công việc theo chứng từ.

3.  Giám sát và đốc thúc tiến độ các phần công việc bên B thực hiện đảm bảo không ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của bên A.

Điều 3: Nghĩa vụ và trách nhiệm Bên B

1.  Thực hiện các phần công việc theo đúng chuyên môn, tiến độ và đảm bảo thực hiện đúng pháp luật về thuế, kế toán hiện hành.

2.  Ứng trước các phần phí, lệ phí phát sinh trong quá trình thực hiện công việc và được bên A thanh toán đầy đủ sau khi thực hiện xong công việc.

Điều 4: Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có thời hạn kể từ ngày ký cho tới khi Bên B thực hiện xong công việc nêu tại Điều 1 kể trên hoặc có văn bản thay thế.

Điều 5. Điều khoản cuối cùng

Giấy ủy quyền này gồm 02 (hai) trang và được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Hai bên đã đọc, hiểu toàn bộ nội dung của Giấy ủy quyền này và cùng ký tên dưới đây.

BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Các bạn có thể tải văn bản đính kèm ngay bên dưới: 

Tập tin đính kèm:

Giay uy quyen_ThueDianam.docx

Bài viết khác

.

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG      Liên hệ công ty

  ĐẠI LÝ THUẾ ĐỊA NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA NAM

  Trụ sở: Số 525B Lạc Long Quân - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - TP. Hà Nội

  TỔNG ĐÀI TƯ VẤN: 1900 6243

  Điện thoại: 0243 787 8282/ (84-024) 3787 8822

  Email: info@dianam.vn - hotro@dianam.vn

  Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101592377 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp

  Giấy xác nhận về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế số: 50936/XN-CT-HTr ngày 20/12/2013

  Bản quyền thuộc Công ty cổ phần thương mại Địa Nam © 2015

  Yêu cầu ghi rõ nguồn "thue.dianam.vn" khi xuất bản tin tức từ trang web.

   

  DMCA.com Protection Status
  Đặt quảng cáo :0123456789