Đăng ký | Đăng nhập

Hãy nhập email và tên của bạn để bắt đầu

Email

Tên của bạn

Dia Nam Corp


Tên đăng nhập


Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đặt quảng cáo :0123456789
Dian Nam Slogan

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng đúng quy định

Đăng : 23/08/2016 03:43 PM

MẪU QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐÚNG QUY ĐỊNH

 

Theo quy định của Pháp luật về Kế Toán, Pháp luật Doanh Nghiệp. Ngay sau khi thành lập doanh nghiệp, các doanh nghiệp phải bố trí người có đủ tiêu chuẩn làm Kế toán trưởng của đơn vị hoặc thuê làm kế toán trưởng từ các đơn vị cung cấp Dịch vụ kế toán, dịch vụ Kê khai thuế đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán trưởng, trong trường hợp chưa bố trí được người làm kế toán trưởng thì có thể bổ nhiệm người làm phụ trách kế toán trong thời hạn tối đa là 1 năm. 

Đại lý thuế Địa Nam gửi tới mọi người bản Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng theo đúng quy định của pháp luật doanh nghiệp, luật kế toán và các văn bản có liên quan khác. 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ................

CÔNG TY........................................
-------------------------
Số:…/2016/QĐ-CT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
 
 

Hà Nội, ngày .... tháng ..... năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
(V/v Bổ nhiệm kế toán trưởng)

 

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC
CÔNG TY .................................................................

 
- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật kế toán 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty ....................................................................................................;
- Xét năng lực của ông/bà ...................................................................

 

QUYẾT ĐỊNH

 
Điều 1. Bổ nhiệm ông/bà .......................................... (có thông tin dưới đây) làm Kế toán trưởng của Công ty.............................
Họ và tên: ..................................                   Sinh: .../..../.................
Chứng minh nhân dân số : .......................... do Công an .......................... cấp ngày ..../..../.............
Địa chỉ thường trú: ...........................................................................................................................
Nghề nghiệp: Kế toán.

Điều 2. Ông/bà ................................... có trách nhiệm thực hiện công việc trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình và được hưởng các quyền lợi theo quy định của Công ty.
 
Điều 3. Ông/bà ..........................................., các Ông/Bà và Phòng Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản khác thay thế.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu CT.

CÔNG TY ................................................

 

----------------------------------------------

Dịch vụ đại lý thuế, hỗ trợ kê khai thuế , quyết toán thuế liên hệ: 0946 97 8282


Bài viết khác

.

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG      Liên hệ công ty

  ĐẠI LÝ THUẾ ĐỊA NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA NAM
  Trụ sở: số 525 Lạc Long Quân - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - TP. Hà Nội
  Điện thoại: (+84) 4 3787 8822 - Fax: (+84) 4 3787 8282
  Email: info@dianam.vn - hotro@dianam.vn
  Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101592377 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp
  Giấy xác nhận về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế số: 50936/XN-CT-HTr ngày 20/12/2013
  Bản quyền thuộc Công ty cổ phần thương mại Địa Nam © 2015
  Yêu cầu ghi rõ nguồn "thue.dianam.vn" khi xuất bản tin tức từ trang web.

  DMCA.com Protection Status
  Đặt quảng cáo :0123456789