Đăng ký | Đăng nhập

Hãy nhập email và tên của bạn để bắt đầu

Email

Tên của bạn

Dia Nam Corp


Tên đăng nhập


Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đặt quảng cáo :0123456789
Dian Nam Slogan

Ngành Thuế đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa và cải cách hệ thống thuế

Đăng : 16/09/2022 10:05 AM

Tiếp tục mở rộng áp dụng hoá đơn điện tử; nộp thuế điện tử, hiện đại hóa, số hóa công tác quản lý thuế và triển khai tích hợp hệ thống với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đẩy nhanh công tác cải cách hệ thống thuế là những kết quả ngành Thuế đã triển khai đáp ứng yêu cầu Chiến lược cải cách hệ thống thuế. Từ đó xây dựng hệ thống chính sách thuế đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu quả, mức động viên hợp lý phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất trong nước và là một trong những công cụ quản lý kinh tế vĩ mô có hiệu quả, hiệu lực của Đảng và Nhà nước.

Với những cải cách, hiện đại hóa có tính bước ngoặt, ngành Thuế đã và đang góp phần quan trọng trong cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh.

Triển khai hệ thống HĐĐT trên toàn quốc

Để đáp ứng đến ngày 01/7/2022, toàn bộ NNT đang sử dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP chuyển sang sử dụng HĐĐT theo quy định của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã phê duyệt và ban hành các quyết định, công văn tổ chức thực hiện triển khai áp dụng HĐĐT theo lộ trình 2 giai đoạn.

“Ngành Thuế sẽ tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa, số hóa công tác quản lý thuế, qua đó góp phần cải thiện môi trường kinh doanh. Bên cạnh đó, ngành Thuế tiếp tục đẩy nhanh quá trình xây dựng nền hành chính hiện đại, dựa trên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tính chuyên nghiệp cao, có năng lực sáng tạo, phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị, phục vụ người dân, doanh nghiệp”

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn

Ngày 21/11/2021, Tổng cục Thuế đã triển khai HĐĐT giai đoạn 1 tại 06 tỉnh/thành phố (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ, Hải Phòng).

Ngày 21/4/2022, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai HĐĐT giai đoạn 2 tại địa bàn 57 tỉnh, thành phố còn lại theo lộ trình được Bộ Tài chính phê duyệt. Đến hết ngày 30/6/2022, Tổng cục Thuế đã hoàn thành triển khai HĐĐT cho 100% DN, tổ chức và hộ, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai theo hiệu lực của Luật Quản lý thuế.

Kết quả triển khai HĐĐT trên toàn quốc tính đến ngày 26/8/2022 như sau: Tổng số lượng hóa đơn đã tiếp nhận và xử lý là hơn 1.148 triệu hóa đơn, trong đó: (i) Hóa đơn có mã: 325 triệu hóa đơn; (ii) Hóa đơn không mã gửi đầy đủ dữ liệu đến CQT: 297,3 triệu hóa đơn; (iii) Hóa đơn không mã gửi theo bảng tổng hợp CQT: 525,5 triệu hóa đơn; (iv) Hóa đơn theo lần phát sinh: 263 nghìn hóa đơn.

Phát triển các dịch vụ thuế số cho NNT

Đối với công tác triển khai các dịch vụ thuế điện tử

Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc triển khai dịch vụ khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế điện tử trên phạm vi toàn quốc. Trong đó, 99% DN trong tổng số hơn 860.000 DN sử dụng dịch vụ khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế điện tử.

Tính đến ngày 15/8/2022, có 864.829 DN tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử trên tổng số 865.388 DN đang hoạt động, đạt tỷ lệ 99,94% với số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận từ ngày 01/01/2022 đến ngày 15/08/2022 là 13.876.968 hồ sơ; Đã có 99% tổng số DN đăng ký tham gia dịch vụ nộp thuế điện tử; Tỷ lệ DN hoàn thuế điện tử đạt trên 99%.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế tiếp tục duy trì và đẩy mạnh triển khai hệ thống 479 kênh thông tin hỗ trợ NNT thống nhất từ Tổng cục Thuế đến 63 Cục Thuế và 413 Chi cục Thuế, hoạt động thường xuyên, liên tục và thông suốt 24/7 được vận hành thống nhất và hiệu quả. Trong năm 2022 (tính đến ngày 15/8/2022), hệ thống đã tiếp nhận và trả lời được 4.304 câu hỏi, đạt tỷ lệ 88% tổng số câu hỏi phải trả lời trong kỳ.

Các ứng dụng triển khai dịch vụ thuế điện tử được áp dụng trong thực tiễn đang ngày càng chứng minh hướng đi đúng đắn trong cải cách hiện đại hóa, số hóa góp phần minh bạch công tác quản lý thuế.

Cổng TTĐT dành cho NCCNN và ứng dụng eTax Mobile

Để tăng cường triển khai dịch vụ thuế điện tử trên thiết bị di động và Cổng TTĐT dành cho nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN), ngày 21/03/2022, Tổng cục Thuế đã chính thức công bố ứng dụng thuế điện tử cho thiết bị di động (eTax Mobile) và Cổng TTĐT dành cho NCCNN. Theo đó, NNT có thể xác thực đăng ký tài khoản eTax mobile điện tử thông qua việc xác minh thông tin về số điện thoại, số tài khoản và số CMT/CCCD trên hệ thống của ngân hàng thay vì việc NNT sẽ phải đến cơ quan thuế để làm thủ tục.

Đối với hệ thống Cổng TTĐT dành cho NCCNN, NCCNN có thể gửi hồ sơ và tra cứu, nhận các thông báo của cơ quan thuế về mã số thuế, số thuế phát sinh theo tờ khai, mã khoản nộp thuế để đơn giản hóa thông tin về khoản nộp thuế, hỗ trợ cho NNT dễ dàng thực hiện nộp thuế bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Kết quả triển khai đến ngày 15/8/2022 đã có 30 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, kê khai thuế thành công.

Đồng thời, Tổng cục Thuế đã tích hợp việc nộp thuế điện tử trên ứng dụng eTax Mobile với 10 Ngân hàng và sẽ tiếp tục mở rộng với các ngân hàng khác trong thời gian tới. Đến ngày 15/08/2022 đã có 116.643 lượt tải và cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile. Tổng cộng đã có 60.188 giao dịch qua NHTM với tổng số tiền trên 291 tỷ đồng (đã nộp thành công 54 tỷ đồng).

Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực thuế     

Các dịch vụ TTHC do cơ quan thuế cung cấp được triển khai ở mức độ 3, 4 cho NNT theo hướng đơn giản, hiệu quả, nhanh chóng. Ứng dụng CNTT trong dịch vụ công gồm: điện tử hoá, số hoá TTHC và kết nối các dịch vụ công trong lĩnh vực thuế và tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Đến nay, Tổng cục Thuế đã hoàn thành triển khai 103/234 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 và tích hợp 97 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG). Nhờ đó, người dân và DN có thể thực hiện thêm các dịch vụ thuế điện tử một cách thuận lợi hơn.

Tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 15/8/2022, số lượng hồ sơ đã đồng bộ trạng thái lên Cổng DVCQG là 15.818.955 hồ sơ.

Triển khai tích hợp hệ thống với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Tổng cục Thuế đã hoàn thành kết nối hệ thống tích hợp với CSDL quốc gia về dân cư để sử dụng mã căn cước công dân xác thực số định danh cá nhân và tổ chức khi thực hiện các TTHC thuế; dịch vụ xác nhận thông tin hộ gia đình và dịch vụ chia sẻ thông tin công dân qua kênh kết nối với Văn phòng Chính phủ.

Ngày 16/5/2022, Tổng cục Thuế đã hoàn thành triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ ĐKT lần đầu, thay đổi thông tin ĐKT của cá nhân không kinh doanh qua Cổng DVCQG có kết nối với CSDLQG về dân cư, tiến tới sử dụng mã định danh cá nhân làm mã số thuế. Tính đến ngày 15/8/2022, Tổng cục Thuế đã tiếp nhận 610 hồ sơ đăng ký thuế lần đầu và 1094 hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh qua Cổng DVCQG.

Việc sử dụng mã định danh cá nhân làm mã số thuế giúp minh bạch, thống nhất thông tin quản lý và dùng chung dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư nên đảm bảo việc định danh chính xác được thông tin NNT là cá nhân, giảm thiểu sai sót trong quá trình NNT thực hiện TTHC, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

Triển khai hạ tầng CNTT ngành Thuế theo định hướng chuyển đổi số

Trong năm 2022, Tổng cục Thuế đã tích cực xây dựng, phát triển và triển khai hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin theo xu hướng công nghệ điện toán đám mây nhằm cung cấp một nền tảng hạ tầng kỹ thuật linh hoạt, ổn định, đơn giản hóa quá trình quản lý, cấp phát tài nguyên hệ thống, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên hệ thống.

Xây dựng và triển khai hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng, trong đó duy trì việc giám sát theo dõi an toàn thông tin trên toàn bộ hệ thống tại trung tâm dữ liệu chính và Trung tâm dữ liệu dự phòng liên tục 24/7.

Thường xuyên cập nhật các cảnh báo về lỗ hổng mới, cập nhật bản vá trên các hệ thống phòng chống tấn công.

Song song cải cách chính sách thuế, ngành Thuế sẽ tiếp tục xây dựng cơ quan thuế hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đẩy nhanh công tác cải cách hệ thống thuế

Ngày 23/04/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số  508/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, đây là văn bản pháp lý quan trọng là kim chỉ nam để ngành thuế triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hệ thống thuế hướng tới đạt được mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.

Chiến lược đã đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách thuế gắn với cơ cấu lại thu NSNN theo hướng bao quát toàn bộ các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, nhất là các nguồn thu mới, phù hợp với thông lệ quốc tế; bảo đảm tỷ trọng thu nội địa, tỷ trọng giữa thuế gián thu và thuế trực thu ở mức hợp lý, khai thác tốt thuế, phí và lệ phí thu từ tài sản, tài nguyên, bảo vệ môi trường; hạn chế tối đa việc lồng ghép chính sách xã hội trong pháp luật thuế và chính sách miễn, giảm, bảo đảm tính trung lập của thuế, hướng tới một hệ thống thuế đồng bộ, có cơ cấu bền vững, bảo đảm huy động hợp lý các nguồn lực cho NSNN, đồng thời, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công bằng, khuyến khích đầu tư, thúc đẩy cạnh tranh, điều tiết thu nhập hợp lý, phù hợp với quá trình hội nhập, phát triển của nền kinh tế.

Song song cải cách chính sách thuế, ngành Thuế sẽ tiếp tục xây dựng cơ quan thuế hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác quản lý thuế, phí và lệ phí thống nhất, minh bạch, chuyên sâu, chuyên nghiệp theo phương pháp quản lý rủi ro, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa TTHC, giảm chi phí tuân thủ của người dân và DN.

Đồng thời, trọng tâm của công tác quản lý thuế dựa trên nền tảng thuế điện tử và ba trụ cột cơ bản: thể chế quản lý thuế đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập; nguồn nhân lực chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới; công nghệ thông tin hiện đại, tích hợp, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong bối cảnh nền kinh tế số.

Phấn đấu đến năm 2025, mức độ hài lòng của NNT với sự phục vụ của cơ quan thuế đạt tối thiểu 90%; đến năm 2030, mức độ hài lòng của NNT với sự phục vụ của cơ quan thuế đạt tối thiểu 95%.

Nguồn: "http://www.gdt.gov.vn"


Bài viết khác

.

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG



      Liên hệ công ty

  ĐẠI LÝ THUẾ ĐỊA NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA NAM

  Trụ sở: Số 525B Lạc Long Quân - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - TP. Hà Nội

  TỔNG ĐÀI TƯ VẤN: 1900 6243

  Điện thoại: 0243 787 8282/ (84-024) 3787 8822

  Email: info@dianam.vn - hotro@dianam.vn

  Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101592377 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp

  Giấy xác nhận về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế số: 50936/XN-CT-HTr ngày 20/12/2013

  Bản quyền thuộc Công ty cổ phần thương mại Địa Nam © 2015

  Yêu cầu ghi rõ nguồn "thue.dianam.vn" khi xuất bản tin tức từ trang web.

   

  DMCA.com Protection Status
  Đặt quảng cáo :0123456789