Đăng ký | Đăng nhập

Hãy nhập email và tên của bạn để bắt đầu

Email

Tên của bạn

Dia Nam Corp


Tên đăng nhập


Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đặt quảng cáo :0123456789
Dian Nam Slogan

Dịch Vụ Thành Lập CôngTy Trách Nhiệm Hữu Hạn (TNHH)

Đăng : 05/01/2018 08:47 AM

Dịch Vụ Thành Lập CôngTy Trách Nhiệm Hữu Hạn (TNHH)

 

đại lý thuế địa nam dịch vụ thành lập công ty tnhh

 

 

 

Khái niệm Công ty TNHH

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)  là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân được pháp luật thừa nhận (Luật Doanh nghiệp). Chủ sở hữu công ty và công ty là hai thực thể pháp lý riêng biệt. Trước pháp luật, công ty là pháp nhân, chủ sở hữu công ty là thể nhân với các quyền và nghĩa vụ tương ứng với quyền sở hữu công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)  là loại hình doanh nghiệp có không quá 50 thành viên cùng góp vốn thành lập và công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi nghĩa vụ tài sản của công ty.

 

 

Đặc điểm pháp lý của công ty TNHH:

 

- Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh. Chủ sở hữu công ty và công ty là hai thực thể pháp lý riêng biệt. Trước pháp luật, công ty là pháp nhân, chủ sở hữu công ty là thể nhân với các quyền và nghĩa vụ tương ứng với quyền sở hữu công ty.

- Công ty chịu trách nhiệm hữu hạn. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phần để huy động vốn.

- Với bản chất là công ty đóng, việc chuyển nhượng vốn góp của thành viên công ty TNHH bị hạn chế, các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn khi muốn chuyển nhượng vốn góp trước hết phải ưu tiên cho các thành viên khác của công ty.

- Trên bảng hiệu hóa đơn chứng từ và các giấy tờ giao dịch khác của công ty phải ghi rõ tên công ty kèm.

 

Tại sao gọi là “ Trách nhiệm hữu hạn” (TNHH)

 

- “Trách nhiệm hữu hạn " nghĩa là chỉ phải chịu trách nhiệm đến hết số vốn thành lập công ty.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A thành lập công ty, với số vốn đăng ký là 100.000.000 VND

Do làm ăn thua lỗ, công ty nợ ngân hàng 150.000.000 VND và không có khả năng trả nợ.

Tòa tuyên bố công ty của ông phá sản và có trách nhiệm phải trả tiền cho ngân hàng. Nếu công ty của ông là công ty trách nhiệm hữu hạn, ngân hàng chỉ có thể đòi lại 100.000.000 VND, còn 50.000.000 VND thì phải chấp nhận mất vì công ty đã hết khả năng chi trả

- Nhưng nếu công ty của ông A không phải là công ty trách nhiệm hữu hạn, thì ngoài việc công ty phải trả 100.000.000 VND cho ngân hàng, bản thân ông A còn phải tiếp tục bỏ tiền túi ra trả 50.000.000 VND; nếu ông không trả được thì số tiền đó thành 1 khoản nợ, thậm chí đến khi ông chết mà vẫn không trả hết thì vợ con ông phải tiếp tục trả tiếp; cái này gọi là trách nhiệm không hữu hạn.

 

 

Phân loại Công ty TNHH

 

– Có 2 loại công ty TNHH: công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

+ Công ty TNHH 1 thành viên là : 1 hình thức đặc biệt của công ty TNHH do một tổ chức hay một cá nhân là chủ sở hữu chịu toàn bộ trách nghiệp trước pháp luật

 

 

cong ty tnhh 1 thanh vien

 

 

+ Công ty TNHH 2 thành viên là: có 2 thành viên trở lên và không vượt quá 50 thành viên chịu toàn bộ trách nghiệm trước pháp luật

 

cong ty tnhh 2 thanh vien

 

 

Về cơ cấu tổ chức: công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên phải có Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng thành viên, Giám đốc. Nếu công ty TNHH có nhiều hơn mười một thành viên phải có Ban kiểm soát.

 

Điều kiện thành lập công ty TNHH

>>> Xem thêm <<< Điều kiện thành lập doanh nghiệp

 

Theo quy định tại Điều 13 Luật công ty TNHH 2005, Các cá nhân muốn thành lập công ty TNHH tư nhân phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và quản lý công ty TNHH tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý công ty TNHH tại Việt Nam:

- Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập công ty TNHH kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

- Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;

- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các công ty TNHH 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại công ty TNHH khác;

- Người chưa thành niên; người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

- Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh;

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.

 

Ưu điểm khi thành lập công ty TNHH

 

Công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất ở Việt nam hiện nay phù hợp với quy mô kinh doanh vừa và nhỏ

– Các thành viên công ty chỉ chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho người góp vốn.

– Số lượng thành viên công ty không nhiều (Giới hạn 50 thành viên) và các thành viên thường là người quen biết, nên độ tin cậy hay xử lý các công việc sẽ dễ dàng

– Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên

 

Nhược điểm khi thành lập công ty TNHH

 

– Do chế độ TNHH nên uy tín của công ty trước đối tác, ký kết hợp đồng khó khăn

– Công ty TNHH chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn là doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh;

– Công ty TNHH không có quyền phát hành cổ phiếu nên việc huy động vốn là hết sức khó khăn

 

Quy trình thành lập công ty TNHH

 

>>> Xem thêm <<< Thủ tục thành lập công ty TNHH

 

1. Chuẩn bị tiền đề cho việc thành lập công ty TNHH

Để thành lập công ty TNHH, khách hàng cần chuẩn bị những tiền đề cơ bản cho việc thành lập công ty như:

- Chuẩn bị trụ sở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của công ty;

- Vốn thành lập công ty: Việc lựa chọn vốn điều lệ của công ty là việc rất quan trọng. Vốn điều lệ của công ty là số vốn do các thành viên đóng góp, Công ty Luật Sao Việt sẽ cùng Đại lý Thuế Địa Nam tư vấn cho khách hàng mức vốn điều lệ phù hợp với quy mô và phương án phát triển kinh doanh của công ty TNHH, cơ cấu góp vốn và tỷ lệ phân chia quyền và lợi ích giữa các cổ đông công ty.

- Lựa chọn người đại diện theo pháp luật của công ty. Về chức danh người đại diện theo pháp Luật của công ty, chức danh người đại diện là giám đốc (tổng giám đốc) hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Lựa chọn ngành nghề kinh doanh theo phương án kinh doanh và tham chiếu theo theo quy định của Pháp luật về đăng ký kinh doanh để thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty.

- Đặt tên công ty: Tên công ty có rất nhiều ý nghĩa, nên lựa chọn đặt tên Công ty ngắn gọn, dễ nhớ, dễ phát âm và tiêu chí đầu tiên khi đăng ký kinh doanh là tên Công ty không trùng với các công ty đã thành lập trước đó (trên địa bàn tỉnh, thành phố).

- Khách hàng chuẩn bị chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) bản sao có công chứng của người đại diện theo pháp luật, thành viên/cổ đông để thực hiện đăng ký kinh doanh.

 

2. Soạn hồ sơ và nộp hồ sơ thành lập công ty TNHH cho cơ quan có thẩm quyền

Sau khi chuẩn bị đầy đủ tiền đề cho việc Thành lập công ty TNHH, bước tiếp theo là tiến hành việc soạn hồ sơ và nộp hồ sơ tại cơ quan cấp phép kinh doanh (Sở kế hoạch và đầu tư):

Khách hàng phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký Thành lập công ty TNHH, hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đăng ký kinh doanh lập theo mẫu (tên công ty TNHH; địa chỉ trụ sở chính; ngành nghề kinh doanh; vốn điều lệ; địa chỉ của chi nhánh, văn phòng đại diện nếu có…)

+ Điều lệ công ty.

+ Danh sách thành viên sáng lập.

+ Đăng ký cấp giấy phép kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh.

 

3. Khắc dấu

Khắc dấu là công việc quan trọng sau khi khách hàng nhận được Giấy chứng nhận ĐKKD. Nhận được Đăng ký kinh doanh, khách hàng sẽ phải đến cơ quan công an (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc công an cấp tỉnh) để xin cấp phép khắc dấu và đăng ký lưu chiểu mẫu dấu. Hồ sơ khắc dấu gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; chứng minh thư của người đến khắc dấu.

 

4. Đăng báo

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD, khách hàng phải đăng báo địa phương hoặc báo hàng ngày của Trung ương trong 3 số liên tiếp về các nội dung sau: Tên công ty TNHH; địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH; mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh; vốn điều lệ; nơi đăng ký kinh doanh.

 

5. Đăng ký mã số thuế

Đăng ký mã số thuế là công việc cuối cùng mà khách hàng phải làm để đưa công ty TNHH đi vào hoạt động. Khách hàng đến Cục thuế cấp tỉnh xin mẫu hồ sơ đăng ký mã số thuế, làm hồ sơ và nộp tại Cục thuế. Cục thuế có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận mã số thuế trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xin cấp mã số thuế.

 

 

Dịch vụ thành lập công ty TNHH của Đại lý Thuế Địa Nam

Quy trình đăng ký thành lập công ty TNHH khá phức tạp và nhiều thủ tục hành chính, đối với các doanh nghiệp đang chuẩn bị thành lập và chưa hiểu rõ về luật, về các thủ tục giấy tờ sẽ bị sai sót, mất thời gian và nhiều chi phí.

Chính vì vậy, Đại lý Thuế Địa Nam cung cấp dịch vụ thành lập công ty TNHH đễ giúp quý doanh nghiệp dễ dàng hơn trong sự khởi đầu.

Sau khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty TNHH của Đại lý Thuế Địa Nam, quý khách hàng sẽ nhận được ngay:

- Giấy phép Công ty, giấy chứng nhận kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tư tại tỉnh thành công ty bạn đăng ký

- Mã số thuế/ Mã số xuất nhập khẩu/ Mã số doanh nghiệp

- Một hồ sơ nội bộ công ty bao gồm:  Điều lệ công ty, danh sách cổ đông/thành viên, tờ khai thuế môn bài, đơn đăng ký phương pháp tính thuế, đơn đăng ký sử dụng hóa đơn đặt in

- Con dấu công ty, con dấu chức danh

- Thông báo mẫu dấu công ty lên Cổng thông tin Doanh Nghiệp Quốc Gia (Quy định theo Điều 44 Luật Doanh Nghiệp năm 2014, hiệu lực từ ngày 01/07/2015).

- Một bài viết giới thiệu công ty và các dịch vụ miễn phí trên trang báo điện tử Congluan.vn – Cơ quan trung ương Hội nhà báo Việt Nam.

- Tư vấn pháp lý doanh nghiệp miễn phí và nhiều dịch vụ sau thành lập công ty TNHH khác

  

→ Hồ sơ yêu cầu: Chỉ cần Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc  Hộ chiếu của thành viên, cổ đông, chủ sở hữu công ty (áp dụng trong trường hợp cổ đông, thành viên, chủ sở hữu công ty là cá nhân). Tất cả các hồ sơ cần thiết khác, Đại lý Thuế Địa Nam sẽ cung cấp cho Quý khách.

→ Thời gian thực hiện dịch vụ: 03 ngày làm việc là hoàn thành giấy phép, 01 ngày làm việc tiếp theo là hoàn thành con dấu và bố cáo.

→ Phí dịch vụ: chỉ từ 2.200.000 đồng

 

→ Quý khách có thể tham khảo bảng giá chi tiết tại đây

 

Quyền lợi của khách hàng khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty TNHH  tại Đại lý Thuế Địa Nam

1. Được tư vấn pháp luật miễn phí các vấn đề liên quan thành lập công ty:

- Tư vấn điều kiện để thành lập công ty

- Tư vấn lựa chọn loại hình công ty

- Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh

- Tư vấn cách đặt tên Công ty

- Tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành công ty

- Tư vấn Quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông

- Tư vấn tỷ lệ và phương thức góp vốn

- Tư vấn pháp lý doanh nghiệp khác

2. Được Đại lý Thuế Địa Nam đại diện thực hiện các thủ tục thành lập công ty và sau thành lập công ty

Bạn chỉ cần cung cấp thông tin sơ khai và chúng tôi sẽ thay mặt bạn thực hiện toàn bộ số lượng thủ tục phức tạp trong quá trình thành lập công ty một cách nhanh chóng và uy tín.

3. Được sử dụng dịch vụ hậu mãi chu đáo sau khi thành lập công ty:

- Tư vấn xây dựng và hoàn thiện các biểu mẫu hồ sơ, hợp đồng

- Hỗ trợ đăng ký Chữ ký số, đăng ký tài khoản ngân hàng doanh nghiệp…

- Hỗ trợ thiết kế web, xây dựng mô hình công ty

- Cung cấp hồ sơ nội bộ công ty

- Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí thường xuyên.

- Tư vấn miễn phí trong suốt quá trình hoạt động của Doanh nghiệp.

- Hỗ trợ chi phí cho dịch vụ tiếp theo mà doanh nghiệp sử dụng.

 

 

Tại sao nên chọn dịch vụ thành lập công ty TNHH của Đại lý Thuế Địa Nam?

Bằng sự uy tín, chuyên nghiệp và những kết quả tốt đẹp đã mang lại cho những công ty, doanh nghiệp đi trước mà Đại lý Thuế Địa Nam ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong ngành cung cấp dịch vụ thành lập công ty.

Đến với Đại lý Thuế Địa Nam, quý khách hàng sẽ được trải nghiệm một dịch vụ tuyệt vời đến từ:

- Đội ngũ cán bộ nhân viên, chuyên viên, tư vấn viên chuyên nghiệp

- Dịch vụ trọn gói, giá rẻ, tiết kiệm chi phí và chuyên nghiệp

- Được đội ngũ Luật sư của Luật Sao Việt tư vấn miễn phí về các pháp luật doanh nghiệp

- Thông tin khách hàng và doanh nghiệp được đảm mật an toàn tuyệt đối

 

Đừng chần chừ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

và hỗ trợ doanh nghiệp của bạn một cách tốt nhất!

HOTLINE: 0946.978.282

 

Đến với Đại lý Thuế Địa Nam và đón nhận chìa khóa thành công ngay từ bước khởi đầu!

 

đại lý thuế địa nam cung cấp dịch vụ thuế kế toán uy tín

 

SỰ THÀNH CÔNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀ NIỀM VUI VÀ ĐỘNG LỰC CỦA CHÚNG TÔI!

đại lý thuế địa nam cung cấp dịch vụ thuế kế toán

HOTLINE: 0946.978.282

Đại lý Thuế Địa Nam

Địa chỉ: 525 Lạc Long Quân, P.Xuân La, Q.Tây Hồ

Điện thoại: (+84) 4 3787 8822

Fax: (+84) 4 3787 8282
Email: info@dianam.vn - hotro@dianam.vn


Bài viết khác

.

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG      Liên hệ công ty

  ĐẠI LÝ THUẾ ĐỊA NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA NAM

  Trụ sở: Số 525B Lạc Long Quân - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - TP. Hà Nội

  TỔNG ĐÀI TƯ VẤN: 1900 6243

  Điện thoại: 0243 787 8282/ (84-024) 3787 8822

  Email: info@dianam.vn - hotro@dianam.vn

  Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101592377 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp

  Giấy xác nhận về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế số: 50936/XN-CT-HTr ngày 20/12/2013

  Bản quyền thuộc Công ty cổ phần thương mại Địa Nam © 2015

  Yêu cầu ghi rõ nguồn "thue.dianam.vn" khi xuất bản tin tức từ trang web.

   

  DMCA.com Protection Status
  Đặt quảng cáo :0123456789