Đăng ký | Đăng nhập

Hãy nhập email và tên của bạn để bắt đầu

Email

Tên của bạn

Dia Nam Corp


Tên đăng nhập


Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đặt quảng cáo :0123456789
Dian Nam Slogan

Thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu

Đăng : 26/11/2021 07:05 PM

Mẫu số: 01/KTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP

TÊN CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: ……./TB-............….   

............, ngày..........tháng ........năm ......

 

THÔNG BÁO

(lần 1)

Về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu

 

Kính gửi:.....(tên người nộp thuế)................................................

Mã số thuế: .................................................................................

Địa chỉ nhận thông báo :..............................................................

 

Căn cứ qui định của pháp luật thuế hiện hành về trách nhiệm của người nộp thuế trong việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế;

 

Để làm rõ các nội dung:

 

1.....................................................................................................................

2.....................................................................................................................

trong hồ sơ: .................................................................................................;

 

(Tên cơ quan thuế ban hành thông báo) ................... đề nghị ....(tên người nộp thuế).......................... cử đại diện đến làm việc trực tiếp tại cơ quan thuế (hoặc có văn bản) để giải trình và bổ sung thông tin, tài liệu sau đây:

 

1.....................................................................................................................

2.....................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

 

Thời gian làm việc:  .......... giờ .........ngày.......... tháng .......... năm ............

Địa điểm làm việc ........................................................................................

 

(Hoặc văn bản giải trình, thông tin, tài liệu bổ sung gửi về cơ quan thuế  ....................  trước ngày...... tháng ......... năm..........)

 

Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế.............. theo số điện thoại: ............................ địa chỉ: ..................................

 

(Tên cơ quan thuế ban hành thông báo) ........ thông báo để (tên người nộp thuế).... được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:                    

- Như trên;

- ...;

- Lưu VT;....

 

CHỨC DANH NGƯỜI KÝ THÔNG BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

NGƯỜI NỘP THUẾ NHẬN THÔNG BÁO

Ngày ............... tháng ............... năm ..............

(Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ))

 

 

Ghi chú:

1. Phần các nội dung cần giải trình, bổ sung thông tin tài liệu cần ghi rõ thuộc hồ sơ thuế nào (khai thuế, miễn giảm, hay hoàn thuế....) và kỳ tính thuế.

2. Phần địa điểm làm việc cần ghi rõ tên phòng, bộ phận làm việc trực tiếp tại cơ quan thuế.

3. Trường hợp chuyển Thông báo trực tiếp đến người nộp thuế thì người nộp thuế ký xác nhận đã nhận Thông báo.

ĐẠI LÝ THUẾ ĐỊA NAM

HOTLINE: 094 697 8282

TỔNG ĐÀI 1900 6243 (Phím 2)

Điện thoại: (84-024) 3787 8822/ (84-024) 3787 8282

Địa chỉ: 525 Lạc Long Quân, P.Xuân La, Q.Tây Hồ, HN

Email: info@dianam.vn – dailythuedianam@gmail.com

Facebookhttps://www.facebook.com/dailythuedianam/

 

Tập tin đính kèm:

Biểu mẫu 1. 01.KTT.doc

Bài viết khác

.

  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG      Liên hệ công ty

  ĐẠI LÝ THUẾ ĐỊA NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA NAM

  Trụ sở: Số 525B Lạc Long Quân - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - TP. Hà Nội

  TỔNG ĐÀI TƯ VẤN: 1900 6243

  Điện thoại: 0243 787 8282/ (84-024) 3787 8822

  Email: info@dianam.vn - hotro@dianam.vn

  Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101592377 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp

  Giấy xác nhận về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế số: 50936/XN-CT-HTr ngày 20/12/2013

  Bản quyền thuộc Công ty cổ phần thương mại Địa Nam © 2015

  Yêu cầu ghi rõ nguồn "thue.dianam.vn" khi xuất bản tin tức từ trang web.

   

  DMCA.com Protection Status
  Đặt quảng cáo :0123456789